Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Wyrażenia wymierne, funkcja wymierna*

Wyrażenia wymierne, funkcja wymierna*

Równość wyrażeń wymiernych

Tytuł: Wyrażenia wymierne. Równość wyrażeń wymiernych.

Ćwiczenie: L3-020-12-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to program typu Problem. Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć wartości współczynników a i b tak, aby wyrażenia wymierne P(x) i Q(x) były równe oraz podać dziedzinę tych wyrażeń. Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel ćwiczenia, po prawej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Po naciśnięciu wyróżnionych pól pojawi się kalkulator, za pomocą którego należy wpisać odpowiedź. Użytkownik w każdym pytaniu może  dwukrotnie skorzystać z Pomocy. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać trzy punkty. Każde użycie Pomocy kosztuje jeden punkt.
L3-020-12-02_1.gif

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-020-12-02_2.gif
Zostanie wyświetlone częściowe rozwiązanie.
L3-020-12-02_3.gif
Określają ilość elementów wyłączonych z dziedziny.
L3-020-12-02_4.gif
Przyciski wyboru poziomu trudności zadań
L3-020-12-02_5.gif
Określają ilość wybranych pytań.
L3-020-12-02_6.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
L3-020-12-02_7.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.
L3-020-12-02_8.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
L3-020-12-02_9.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
L3-020-12-02_10.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
L3-020-12-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wyrażenia wymierne z parametrem. Działania na wyrażeniach i równość wyrażeń.

Ćwiczenie: L3-020-12-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to program typu Problem. Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć wartości parametrów a i b tak, aby wyrażenia wymierne P(x) i Q(x) były równe oraz podać dziedzinę tych wyrażeń. W tym celu należy wykonać odpowiednie działania arytmetyczne. Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel ćwiczenia, po prawej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Po naciśnięciu wyróżnionych pól pojawi się kalkulator, za pomocą którego należy wpisać odpowiedź. Użytkownik w każdym pytaniu może  dwukrotnie skorzystać z Pomocy. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać trzy punkty. Każde użycie Pomocy kosztuje jeden punkt.
L3-020-12-03_1.gif

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-020-12-03_2.gif
Zostanie wyświetlone częściowe rozwiązanie.
L3-020-12-03_3.gif
Określają ilość elementów wyłączonych z dziedziny.
L3-020-12-03_4.gif
Przyciski wyboru poziomu trudności zadań
L3-020-12-03_5.gif
Określają ilość wybranych pytań.
L3-020-12-03_6.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
L3-020-12-03_7.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.
L3-020-12-03_8.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
L3-020-12-03_9.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
L3-020-12-03_10.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
L3-020-12-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wyrażenia wymierne. Wskaż, która para liczb zapewni równość podanych wyrażeń wymiernych!

Ćwiczenie: L3-020-12-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to program typu Test. Użytkownik ma za zadanie wskazać wartości parametrów a i b tak, aby wyrażenia wymierne P(x) i Q(x) były równe. Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel ćwiczenia, po prawej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Odpowiedź należy wybrać spośród czterech wariantów. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Użytkownik w każdym pytaniu może dwukrotnie skorzystać z Pomocy. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać trzy punkty. Każde użycie Pomocy kosztuje jeden punkt.
L3-020-12-04_1.gif

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-020-12-04_2.gif
Zostanie wyświetlone częściowe rozwiązanie.
L3-020-12-04_3.gif
Przyciski wyboru poziomu trudności zadań
L3-020-12-04_4.gif
Określają ilość wybranych pytań.
L3-020-12-04_5.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
L3-020-12-04_6.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.
L3-020-12-04_7.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
L3-020-12-04_8.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
L3-020-12-04_9.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
L3-020-12-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie