Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Liczby

Liczby

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

Tytuł: Wartość wyrażeń arytmetycznych. Obliczenia na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Ćwiczenie: G1-010-15-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe, w którym należy wykonać działania na ułamkach zwykłych i liczbach dziesiętnych. W kolejnych pytaniach losowo są wybierane działania oraz liczby, z których co najmniej jedna jest liczbą dziesiętną.

Ćwiczenie rozpoczyna się od wyboru liczby pytań, która domyślnie ustawiona jest na wartość 10. Po wyborze liczby pytań należy rozpocząć ćwiczenie kliknięciem na odpowiedni przycisk.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Obok pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G1-010-15-03_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G1-010-15-03_2.gif
G1-010-15-03_3.gif
G1-010-15-03_4.gif
G1-010-15-03_5.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Panel odpowiedzi podświetla się wtedy na zielono, gdy odpowiedź  jest prawidłowa, lub na czerwono, gdy jest ona nieprawidłowa.

Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, za błędną 0. Można skorzystać z pomocy lub udzielić odpowiedzi Nie wiem, która również pozwala przejść do następnego pytania.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy serię pytań, bez podawania wyniku końcowego. Przywracany jest początkowy stan ćwiczenia.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-15-03_6.gif
G1-010-15-03_7.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 10.

G1-010-15-03_8.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-010-15-03_9.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-010-15-03_10.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-010-15-03_11.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-010-15-03_12.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-010-15-03_13.gif
Przechodzi do następnego pytania. Nie są przyznawane punkty, a w historii zapisany zostaje fakt, że nie została udzielona odpowiedź.

G1-010-15-03_14.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi.

G1-010-15-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wartość wyrażeń arytmetycznych. Cztery działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Ćwiczenie: G1-010-15-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe, w którym należy wykonać jedno z czterech działań na ułamkach zwykłych i liczbach dziesiętnych. W kolejnych pytaniach losowo jest wybierane jedno z czterech działań oraz dwie liczby, z których zawsze jedna jest ułamkiem zwykłym, a druga liczbą dziesiętną.

Ćwiczenie rozpoczyna się od wyboru liczby pytań, która domyślnie ustawiona jest na wartość 10. Po wyborze liczby pytań należy rozpocząć ćwiczenie kliknięciem na odpowiedni przycisk.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Obok pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:
G1-010-15-02_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G1-010-15-02_2.gif
G1-010-15-02_3.gif
G1-010-15-02_4.gif
G1-010-15-02_5.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Panel odpowiedzi podświetla się wtedy na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa, lub na czerwono, gdy jest ona nieprawidłowa.

Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, za niepoprawną 0. Można skorzystać z pomocy lub udzielić odpowiedzi Nie wiem, która również pozwala przejść do następnego pytania.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy serię pytań, bez podawania wyniku końcowego. Przywracany jest początkowy stan ćwiczenia.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-15-02_6.gif
G1-010-15-02_7.gif
Wybiera ilość pytań w serii zadań, domyślnie ustawiona na 10.

G1-010-15-02_8.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-010-15-02_9.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-010-15-02_10.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-010-15-02_11.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-010-15-02_12.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-010-15-02_13.gif
Przechodzi do następnego pytania. Nie są przyznawane punkty, a w historii zapisany zostaje fakt, że nie została udzielona odpowiedź.

G1-010-15-02_14.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi.

G1-010-15-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie