Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne

Zapis słowny wyrażeń algebraicznych

Tytuł: Wyrażenia algebraiczne. Opis związków za pomocą wyrażeń algebraicznych.

Ćwiczenie: G3-050-12-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Pokaz związków algebraicznych między liczbami. Związki te zależne od parametru N są wyświetlone na ekranie wizualizacji. Parametr N jest liczbą naturalną mniejszą bądź równą 10. Użytkownik może zmieniać  go za pomocą umieszczonego poniżej suwaka.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-050-12-01_1.gif
Zmienia wartość paramtru N.
G3-050-12-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Słowny opis wyrażeń algebraicznych i ich zapis matematyczny.

Ćwiczenie: G3-050-12-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie w formie testu. Należy wskazać, kliknięciem na odpowiednim przycisku, wyrażenie, które jest matematyczną formą do podanego opisu słownego.

Jedna seria zadań może zawierać od 1 do 10 pytań. Domyślnie seria liczy 10 pytań. Wartość domyślna może być zmieniona przed rozpoczęciem ćwiczenia.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Panel odpowiedzi zawiera dziesięć przycisków. Na każdym z nich zapisane jest inne wyrażenie algebraiczne. Kliknięcie na odpowiednim przycisku jest udzieleniem odpowiedzi. Następuje sprawdzenie jej poprawności i za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, za niepoprawną 0.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-050-12-02_1.gif
G3-050-12-02_2.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań, domyślnie ustawionej na 10.

G3-050-12-02_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G3-050-12-02_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G3-050-12-02_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G3-050-12-02_6.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G3-050-12-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wyrażenia algebraiczne. Dopasowanie wzoru do opisu słownego.

Ćwiczenie: G2-070-08-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to program typu Dopasuj elementy. Sprawdza czy Użytkownik potrafi dopasować wyrażenie do odpowiedniego opisu słownego.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel testu, po lewej przyciski kontrolne.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Użytkownik kliknięciem wybiera odpowiedź i przesuwa ją na odpowiednie miejsce. Ponowne kliknięcie powoduje pozostawienie odpowiedzi przy wybranym opisie.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

 

Punktacja

G2-070-08-04_1.gif
 

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-070-08-04_2.gif
Określają ilość wybranych pytań.
 
G2-070-08-04_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
 
G2-070-08-04_4.gif
Resetuje test.
 
G2-070-08-04_5.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
 
G2-070-08-04_6.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
 
G2-070-08-04_7.gif
Przycisk ten pojawia się po sprawdzeniu poprawności odpowiedzi w ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
 
G2-070-08-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wyrażenia algebraiczne. Dopasowanie wzoru do opisu słownego.

Ćwiczenie: G3-050-12-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie w formie testu. Należy wskazać kliknięciem na odpowiednim przycisku wyrażenie, które jest matematyczną formą do podanego opisu słownego.

Jedna seria zadań może zawierać od 1 do 10 pytań. Domyślnie seria liczy 10 pytań. Wartość domyślna może być zmieniona przed rozpoczęciem ćwiczenia.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Panel odpowiedzi zawiera dziesięć przycisków. Na każdym z nich zapisane jest inne wyrażenie algebraiczne. Kliknięcie na odpowiednim przycisku jest udzieleniem odpowiedzi. Następuje sprawdzenie jej poprawności i za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, za niepoprawną 0.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-050-12-03_1.gif
G3-050-12-03_2.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań, domyślnie ustawionej na 10. Ćwiczenie umożliwia wybór stopnia trudności zadań. Stopień trudności I to zadania zaliczane do łatwych. Symbolem II oznaczone są zadania trudniejsze.

G3-050-12-03_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G3-050-12-03_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G3-050-12-03_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G3-050-12-03_6.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G3-050-12-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie