Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Funkcja wykładnicza*

Funkcja wykładnicza*

Potęga o wykładniku rzeczywistym

Tytuł: Porządkowanie liczb, przez ich przynależność do zbioru liczbowego.

Ćwiczenie: L2-061-03-01

Opis działania

Kosze opisane są nazwami podzbiorów zbioru liczb rzeczywistych. Należy określić do którego podzbioru należy wyświetlona liczba. Należy przeciągnąć tę liczbę do odpowiedniego kosza. Do wyboru są cztery kosze.

W ćwiczeniu generowane są kolejne liczby, które wybierane są losowo. W oparciu o ich wartość należy zdecydować do jakiego zbioru należą oraz przeciągnąć za pomocą myszy do odpowiedniego kosza.

Liczby umieszczone w koszach są wyświetlane w różnych kolorach w zależności od tego czy zostały wrzucone do odpowiedniego kosza. Jeśli liczba znalazła się w prawidłowym koszu to jest ona wyświetlana w kolorze zielonym. Gdy kosz był błędnie wybrany, liczba jest wyświetlana w kolorze czerwonym.

Masz do dyspozycji dwa poziomy pomocy. Po kliknięciu na przycisk pomocy liczba koszy wśród, których zawarty jest prawidłowy kosz ograniczona jest do trzech, a następnie do dwóch.

Jeżeli odpowiesz poprawnie bez pomocy otrzymasz 3 punkty. Poprawna odpowiedź po skorzystaniu z pomocy pozwala na zdobycie tylko dwóch lub jednego punktu, w zależności od tego na jakim stopniu pomocy nastąpiła dobra odpowiedź.

Elementy obsługi ćwiczenia

Zestaw przycisków dostępnych poniżej panelu wizualizacji pozwala na następujące operacje:

L2-061-03-01_1.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań. Domyślną wartością jest 10.

L2-061-03-01_2.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna serię zadań.

L2-061-03-01_3.gif
Kasuje stan ćwiczenia przywracając początkowe ustawienia.

L2-061-03-01_4.gif
Przycisk pomocy, którego rolą jest wygenerowanie podpowiedzi, która polega na zmniejszeniu liczby możliwych do wyboru koszy o jeden.

L2-061-03-01_5.gif
Przycisk ten pojawia się po zakończonej serii zadań. Pozwala wyświetlić podsumowanie zdobytych punktów.

L2-061-03-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Potęga o wykładniku rzeczywistym. Jak inaczej można zapisać tę liczbę?

Ćwiczenie: L2-061-03-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy w nim wskazać prawidłową wartość wyświetlonej liczby. Generowane liczby są różnymi kombinacjami zapisu potęgowego i iloczynów potęg.

Po uruchomieniu ćwiczenia należy wybrać liczbę pytań, która będzie składać się na jedną serię zadań. Domyślnie seria liczy 10 pytań. Udzielenie odpowiedzi polega na kliknięciu jednego z przycisków z podanym wynikiem.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie znajdują oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. W panelu odpowiedzi się cztery przyciski pozwalające wskazać prawidłowy wynik.

Elementy obsługi ćwiczenia

L2-061-03-03_1.gif
L2-061-03-03_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.L2-061-03-03_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

L2-061-03-03_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

L2-061-03-03_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

L2-061-03-03_6.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

L2-061-03-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie