Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole

Interaktywna matematyka.

Użyteczne liczydła

Liczydło Policz, rozwiąż, narysuj!

 

Pozycje oznaczone tą ikoną nie stanowią wersji ćwiczeń dostępnych na portalu, ale pomyślane zostały jako użyteczne pomoce w pracy lekcyjnej i domowej.

Dostępne tutaj Liczydła, bo ta nazwa jest adekwatna do ich roli, potrafią policzyć i rozwiązań wiele problemów. Mogą też wykonywać wykres wybranych funkcji. Ich zestaw będziemy stopniowo rozszerzać, aby do większości zagadnień z zakresu szkolnictwa ponadpodstawowego zaoferować odpowiednie liczydło.

Liczydła nie objaśniają zagadnień i nie pokazują wzorów, na których oprarte są obliczenia. Mają po prostu liczyć i pokazywać wynik. Dlatego, poza korzystaniem z Liczydeł zapraszamy do zapoznania się z zakresem interaktywnych ćwiczeń, których rolą jest wytłumaczyć skąd biorą się wyniki Liczydeł.

Rozwiązywanie równań liniowych.

Równania i nierówności

Liczydło zielone umożliwia rozwiązywanie równań liniowych. Szablon równania pozwala wprowadzić współczynniki. Wykorzystywany moduł edycji danych liczbowych pozwala wprowadzać wartości współczynników bez użycia klawiatury. Po wprowadzeniu danych następuje rozwiązanie równania, a na rysunku obok pojawia się interpretacja graficzna.


Rozwiązywanie równań kwadratowych.

Równania kwadratowe

Liczydło niebieskie pozwala rozwiązywać równania kwadratowe. Szablon równania pozwala wprowadzić współczynniki równania. Wykorzystywany moduł edycji danych liczbowych pozwala wprowadzać wartości współczynników bez użycia klawiatury. Po wprowadzeniu danych następuje rozwiązanie równania, a na rysunku obok pojawia się interpretacja graficzna. Podawane jest zawsze rozwiązanie rzeczywiste, dokładne w formie wyrażeń z pierwiastkami. Na życzenie można otrzymać wartość przybliżoną rozwiązania.


Kalkulator do obliczeń na ułamkach zwykłych.

Liczby wymierne

Liczydło czerwone oprocowane zostało w celu wykonywania obliczeń na liczbach wymiernych. Pozwala wykonywać cztery działania arytmetyczne na ułamkach zwykłych i liczbach mieszanych. Liczbami tego typu mogą być zarówno argumenty działań arytmetycznych jak i wynik operacji, który zawsze może być wyświetlony jako liczba mieszana lub ułamek zwykły.