Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Wielokąty i okręgi

Wielokąty i okręgi

Wielokąty foremne i ich własności

Tytuł: Wielokąty foremne i ich własności.

Ćwiczenie: G3-100-10-04

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Treść zadania pojawia się na dole panelu graficznego, tam też należy wpisać odpowiedź.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o liczbie zdobytych punktów.

 

Punktacja

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.


 

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-100-10-04_1.gif
G3-100-10-04_2.gif
Określają liczbę wybranych pytań.
 
G3-100-10-04_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
 
G3-100-10-04_4.gif
Resetuje test.
 
G3-100-10-04_5.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
 
G3-100-10-04_6.gif
Sprawdza poprawność odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
 
G3-100-10-04_7.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
 
G3-100-10-04_8.gif
Zostanie wyświetlone rozwiązanie.
 
G3-100-10-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Trójkąt równoboczny oraz okrąg wpisany i opisany na trójkącie.

Ćwiczenie: G3-100-10-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to program typu gra. Użytkownik ma za zadanie połączyć odcinek z jego długością.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel testu, po lewej przyciski kontrolne.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana. Seria może liczyć od 1 do 20 pytań. Domyślnie ustawiona jest wartość 20 pytań. Po wybraniu liczby pytań należy określić poziom trudności zadań. W zadaniach łatwych podana jest długość boku trójkąta równobocznego, natomiast w zadaniach trudnych losowana jest długość dowolnego odcinka.

Po wybraniu liczby pytań i stopnia trudności można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań i stopnia trudności jest nieaktywny.

Użytkownik, trzymając lewy przycisk myszki, łączy odcinki z podanymi długościami. Za każde prawidłowe dopasowanie można otrzymać 1 punkt.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o liczbie zdobytych punktów.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-100-10-01_1.gif
G3-100-10-01_2.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań. Domyślną wartością jest 20.

G3-100-10-01_3.gif
Przyciski wyboru stopnia trudności zadań.

G3-100-10-01_4.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G3-100-10-01_5.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G3-100-10-01_6.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G3-100-10-01_7.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G3-100-10-01_8.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G3-100-10-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Własności okręgu. Wykorzystanie do konstrukcji sześciokąta foremnego.

Ćwiczenie: G3-100-08-01

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający konstrukcję sześciokąta foremnego o danym boku. Ekran wizualizacji dzieli się na dwie strony. Po lewej stronie znajduje się interaktywny panel graficzny, natomiast po prawej opis konstrukcji. Użytkownik, przeciągając wyróżniony punkt, może zmieniać długość boku a, jednocześnie zmieniając promień R. Wraz z postępem pokazu pojawia się komentarz opisujący konstrukcję krok po roku, a także zależności pomiędzy poszczególnymi długościami.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-100-08-01_1.gif
Steruje postępem pokazu. Użytkownik może użyć suwaka lub przycisków.
G3-100-08-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wielokąty foremne. Konstrukcja pięciokąta foremnego.

Ćwiczenie: G3-100-08-07

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający konstrukcję pięciokąta foremnego. Ekran wizualizacji dzieli się na dwie strony. Po lewej stronie znajduje się interaktywny panel graficzny, natomiast po prawej opis konstrukcji. Użytkownik, przeciągając wyróżniony punkt, może zmieniać długość promienia. Wraz z postępem pokazu pojawia się komentarz opisujący konstrukcję krok po roku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-100-08-07_1.gif
Steruje postępem pokazu. Użytkownik może użyć suwaka lub przycisków.
G3-100-08-07

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie