Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Potęgowanie

Potęgowanie

Iloczyn i iloraz potęg o tych samych wykładnikach

Tytuł: Potęgi. Iloczyn i iloraz potęg o tych samych wykładnikach.

Ćwiczenie: G2-020-03-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie polega na zobrazowaniu iloczynu i ilorazu potęg o tych samych wykładnikach. Pokaz składa się z dwóch kart, każda z nich podzielona jest na dwie podstrony. Nawigacja odbywa się poprzez wciśnięcie odpowiedniej zakładki. Obie części są analogiczne, podstrona z teorią posiada w górnej części suwak do zmiany postępu animacji, która wyświetlona poniżej służy do zilustrowania działania. Na podstronie z przykładami znajdują się suwaki– pierwszy, który zmienia wielkość potęgi oraz identyczny jak poprzednio przycisk do zmiany postępu animacji. Dodatkowo w ćwiczeniu znajdują się dwa przyciski służące do wyboru liczb potęgowanych, mogą one być całkowite lub wymierne. Należy wybrać odpowiedni typ, aby rozpocząć działanie. We wszystkich zakładkach można wcisnąć przycisk RESET umieszczony w prawym górnym rogu, aby przywrócić  początkowe parametry zadania.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-020-03-01_1.gif
Resetuje pokaz.
G2-020-03-01_2.gif
Karta zawierająca część teoretyczną oraz przykłady liczbowe prezentujące obliczenia iloczynu potęg o tych samych wykładnikach.
G2-020-03-01_3.gif
G2-020-03-01_4.gif
Zmienia postęp animacji w rozpisaniu działania.
G2-020-03-01_5.gif
G2-020-03-01_6.gif
Zmienia postęp animacji w rozpisaniu działania.
G2-020-03-01_7.gif
Zmienia postęp animacji w rozpisaniu działania.
G2-020-03-01_8.gif
Wybiera postawę całkowitą potęgi.
G2-020-03-01_9.gif
Wybiera postawę wymierną potęgi.
G2-020-03-01_10.gif
Elementy obługi identyczne jak w poprzedniej zakładce.
G2-020-03-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Potęgowanie iloczynu. Wskaż prawidłową postać potęgi iloczynu.

Ćwiczenie: G2-020-03-04

Opis działania

Jest to ćwiczenie w formie gry, w którym należy wybrać prawidłowo zapisaną potęgę iloczynu.

Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy wybrać liczbę pytań. Domyślnie seria liczy 8 zadań, ale wartość domyślna może być zmieniona przed rozpoczęciem ćwiczenia.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytań i odpowiedzi po prawej. Odpowiedź należy wybrać spośród podanych wariantów.

Ćwiczenie jest podzielone na etapy. Wraz ze zwiększaniem się odpowiedzi możliwych do wyboru zwiększa się liczba punktów możliwych do zdobycia. Można zdobyć od 1 do 4 punktów. Błędna odpowiedź nie jest punktowana. Po zaznaczeniu odpowiedzi następuje automatyczne sprawdzenie jej poprawności. Prawidłowa odpowiedź podświetli się na zielono, a błędna na czerwono. W ćwiczeniu jest ograniczony czas na rozwiązanie całej zapowiedzianej serii pytań.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-020-03-04_1.gif
G2-020-03-04_2.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań. Domyślnie ustawiony na 20.

G2-020-03-04_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-020-03-04_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-020-03-04_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G2-020-03-04_6.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G2-020-03-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie