Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Zastosowania matematyki

Zastosowania matematyki

Zastosowania matematyki

Tytuł: Obliczenia na ułamkach w praktyce. Ile kilometrów ma jeszcze przejechać rowerzysta?

Ćwiczenie: G1-010-17-01

Opis działania

Jest to program typu problem, forma sprawdzenia umiejętności wykonywania działań na ułamkach zwykłych.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać liczbę pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

W panelu graficznym wyświetlone jest zadanie, w którym podana jest długość trasy przebytej przez rowerzystę oraz odpowiednie części drogi przejechanej przez niego w pierwszym oraz drugim dniu, zapisane w postaci ułamków zwykłych. Zdaniem polega na uzupełnieniu długości trasy przejechanej trzeciego dnia. Po wpisaniu odpowiedzi należy sprawdzić jej poprawność, aby przejść do kolejnego pytania. Pole odpowiedzi podświetla się na zielono, jeśli wynik był dobry lub na czerwono w przeciwnym przypadku. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty. Jeżeli dobra odpowiedź jest udzielona po skorzystaniu w pomocy, przyznawany jest tylko 1 punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę bez podawania końcowego wyniku.

 

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-17-01_1.gif
G1-010-17-01_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście domyślnie ustawioną na 10.
 
G1-010-17-01_3.gif
Rozpoczyna pracę z ćwiczeniem generując pierwsze pytanie.
 
G1-010-17-01_4.gif
Generuje kolejne zadanie.
 
G1-010-17-01_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla na panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błedna.
 
G1-010-17-01_6.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.
 
G1-010-17-01_7.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończenmiu całej, zapowiedzianej serii pytań.
 
G1-010-17-01

Uruchom panel ćwiczenia

Tytuł: Jednostki gruntowe pola powierzchni. Zamiana jednostek.

Ćwiczenie: G1-090-08-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu gra. Polega na określaniu wielkości pola prostokąta.

Na początku Użytkownik jest poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony jest o wybranie liczby zadanych mu pytań 1 - 10, domyślnie ustawioną na 10. Następnie może rozpocząć ćwiczenie.

W ćwiczeniu podane są długości dwóch boków prostokątnego ogródka. Zadaniem Użytkownika jest wyznaczenie jego pola w określonej w poleceniu jednostce. Po kliknięciu na ciemniejsze pole, w środkowej części ćwiczenia, pojawia się okno dialogowe do wpisania liczby. Przycisk Wybierz Typ służy do zmiany typu liczby, natomiast strzałki zmieniają odpowiednio pola edycji liczby. Aby przejść do kolejnego zadania należy sprawdzić poprawność wyniku, która podświetla się na czerwono/zielono.

W każdym momencie można zresetować ćwiczenie nie poznając jego wyników.

Punktacja

Za prawidłowo obliczone pole ogródka Uczeń może dostać 1 punkt. Nie można zdobyć punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-090-08-01_1.gif
G1-090-08-01_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G1-090-08-01_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-090-08-01_4.gif
Kończy ćwiczenie.

G1-090-08-01_5.gif
Przechodzi do następnego ćwiczenia (najpierw należy sprawdzić poprawność poprzedniego).

G1-090-08-01_6.gif
Sprawdza poprawność ćwiczenia i zaznacza odpowiedzi na zielono/czerwono.

G1-090-08-01_7.gif
Informuje Użytkownika o liczbie zdobytych punktów w danym ćwiczeniu.

G1-090-08-01

Uruchom panel ćwiczenia

Tytuł: Oprocentowanie oszczędności i kredytów.

Ćwiczenie: G1-040-06-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W pokazie tym zostało przedstawione w jaki sposób można obliczyć odsetki doliczane do oszczędności i do kredytów.

Ekran jest podzielony na części: teoretyczną, pokaz oraz panel kontrolny, znajdujący się na dole.

Użytkownik suwakami określa wartość kapitału, procent i okres oprocentowania. Wartości te automatycznie zostają podstawione do wzoru obliczając odsetki.

Elementy obsługi ćwiczeniaG1-040-06-01_1.gif
Zmienia warość liczby k - kapitału.

G1-040-06-01_2.gif
Zmienia wartość liczby p - procent.

G1-040-06-01_3.gif
Zmienia warość liczby t - czas oprocentowania.

G1-040-06-01

Uruchom panel ćwiczenia

Tytuł: Wykresy funkcji. Odczytywanie i interpretacja zjawisk opisanych za pomocą wykresów.

Ćwiczenie: G1-070-04-05 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Pokaz ma na celu ilustrację jak zmienia się zależność wysokości od czasu przy rzucie pionowym.

Na górze panelu pokazany jest wykres, na którym zaznaczony jest punkt A, który oznacza czas, kiedy piłka jest w najwyższym punkcie. Obok niego znajduje się okno z komentarzem dotyczącym bieżącej wysokości i maksymalnej wysokości. Położenie punktu A można zmieniać za pomocą suwaka z dolnego lewego rogu, wtedy wyświetla się wysokość, na której piłka znajduje się w danej chwili. Obok przedstawiony jest krótki opis teoretyczny dotyczący danego przykładu.

W programie można generować nowe wykresy, za pomocą  odpowiedniego przycisku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-070-04-05_1.gif
Generuje nowe parametry rzutu pionowego i nowy wykres.

G1-070-04-05_2.gif
Krótka informacja z zakresu fizyki na temat, dlaczego piłeczka rzucona pionowo w górę nie poleci w kosmos, tylko spadnie na Ziemię. Krótkie przypomnienie podstaw fizyki zawiera animację rzutu pionowego w górę.

G1-070-04-05_3.gif
Zmienia położenie punktu A na paraboli.

G1-070-04-05_4.gif
Zmienia położenie wzoru w obszarze wizualizacji.

G1-070-04-05

Uruchom panel ćwiczenia