Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Bryły

Bryły

Ostrosłupy

Tytuł: Ostrosłupy. Ostrosłupy prawidłowe, czworościan. Definicje, przykłady.

Ćwiczenie: L3-130-07-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz dotyczący ostrosłupów. W programie znajdują się 3 zakładki zawierające oddzielne ekrany wizualizacji. Dostępne zakładki to: ostrosłup, ostrosłup prawidłowy i czworościan. Na ekranie każdej dominuje interaktywna grafika. Na prawo od grafik znajdują się opisy dotyczące danych przykładów. Za pomocą suwaka dwuwymiarowego użytkownik może zmieniać punkt obserwacji bryły, a odpowiednim przyciskiem generuje nowy ostrosłup odpowiadający definicji dla danej zakładki.

Elementy obsługi ćwiczenia

Punkt widzenia

L3-130-07-01_1.gif
Zmienia punkt obserwacji bryły.
L3-130-07-01_2.gif
L3-130-07-01_3.gif
L3-130-07-01_4.gif
Losują nową bryłę odpowiadającą warunkom na odpowiednich zakładkach.
L3-130-07-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Ostrosłup. Ostrosłup prawidłowy, czworościan. Rozpoznawanie ostrosłupów.

Ćwiczenie: L3-130-07-02

Opis działania

Program sprawdza czy użytkownik potrafi rozpoznać rodzaj ostrosłupa. Ekran dzieli się na strony prawą – panel graficzny i lewą – kontrolery. Po wybraniu ilości pytań można rozpocząć test, od tego momentu panel wyboru ilości jest nieaktywny. W panelu graficznym znajduje się ostrosłup, ostrosłup prawidłowy lub czworościan. Pod grafiką znajdują się trzy przyciski z tymi nazwami. Klikając w nie użytkownik dokonuje odpowiedzi, która podświetla się na zielono/czerwono. Następnie można przejść do kolejnego przykładu. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów w tej serii pytań. Za każde dobre określenie rodzaju bryły otrzymuje się 1 punkt. W każdym momencie (oprócz stanu gdy test jest nieaktywny) test można zresetować. Poza tym, inne przyciski są aktywne również tylko wtedy, gdy ma to sens.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-130-07-02_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.
L3-130-07-02_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
L3-130-07-02_3.gif
Resetuje test.
L3-130-07-02_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
L3-130-07-02_5.gif
Pozwala na obracanie rysunku bryły w dowolnym kierunku.
L3-130-07-02_6.gif
Kliknięcie jest udzieleniem odpowiedzi: Ostrosłup.
L3-130-07-02_7.gif
Kliknięcie jest udzieleniem odpowiedzi: Ostrosłup prawidłowy.
L3-130-07-02_8.gif
Kliknięcie jest udzieleniem odpowiedzi: Czworościan. Za prawidłową uważana jest najbardziej precyzyjna odpowiedź.
L3-130-07-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Graniastosłup i ostrosłup. Wierzchołki, podstawa, ściany boczne.

Ćwiczenie: L3-130-08-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to prosty pokaz dotyczący wyróżnionych elementów w graniastosłupach i ostrosłupach. Na ekranie wizualizacji znajduje się graniastosłup i ostrosłup, po prawej stronie przedstawiona jest lista elementów. Odznaczając poszczególne pozycje zaznaczamy na grafice odpowiadające im elementy brył.
L3-130-08-01_1.gif
Na prawo od grafiki znajduje się również panel z opisem zagadnienia i suwak, z pomocą którego można obserwować rysunek z różnych punktów widzenia.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-130-08-01_2.gif
Zmienia położenie punktu obserwacji..
L3-130-08-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Twierdzenie Eulera.

Ćwiczenie: L3-130-08-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający twierdzenie Eulera o zależnościach między cechami brył.

Na ekranie po prawej stronie znajdują się opisy i przeliczenia pokazujące słuszność twierdzenia w danym przypadku, przedstawionym na rysunku z lewej strony.

Używając przycisków, użytkownik może generować losowy graniastosłup bądź ostrosłup o podstawie mającej 3-15 boków. Po każdym losowaniu zmieniają się dane w opisie adekwatnie do sytuacji. Za pomocą suwaka Użytkownik może zmieniać punkt widzenia na grafikę.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-130-08-02_1.gif
Losuje dowolny ostrosłup.

L3-130-08-02_2.gif
Losuje dowolny graniastosłup.

L3-130-08-02_3.gif
Zmienia punkt obserwacji bryły.

L3-130-08-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wysokość i spodek wysokości ostrosłupa.

Ćwiczenie: L3-130-09-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to prosty pokaz dotyczący wysokości ostrosłupa i spodku wysokości. W panelu wizualizacji pokazany jest ostrosłup. Po prawej stronie znajduje się lista wyboru i definicje. Zaznaczając określoną pozycję wybieramy wyświetlanie odpowiednich elementów ostrosłupa, będących tematem ćwiczenia.

Elementy obsługi ćwiczenia.

Punkt obserwacji

L3-130-09-01_1.gif
Zmienia punkt obserwacji bryły.

Wierzchołek

L3-130-09-01_2.gif
Zmienia położenie wierzchołka ostrosłupa.
L3-130-09-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wysokość i spodek wysokości w ostrosłupach prawidłowych.

Ćwiczenie: L3-130-09-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz o spodku wysokości ostrosłupa prawidłowego. Na ekranie znajduje się opis położenia spodka wysokości dla wybranego ostrosłupa prawidłowego. Użytkownik korzystając z przycisków może wybrać jeden z trzech przykładów:
L3-130-09-02_1.gif
L3-130-09-02_2.gif
L3-130-09-02_3.gif
W dolnej części ekranu wizualizacji znajdują się dwie grafiki, jedna trójwymiarowa z wybranym przykładem i dwuwymiarowa przedstawiająca płaszczyznę podstawy.

Elementy obsługi ćwiczenia

Punkt obserwacji

L3-130-09-02_4.gif
Zmienia punkt obserwacji bryły.
L3-130-09-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie