Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Planimetria

Planimetria

Czworokąty

Tytuł: Czworokąty. Rysowanie czworokątów o podanych własnościach.

Ćwiczenie: G1-090-03-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie narysować czworokąt o podanych własnościach. Lokalizację wierzchołków czworokąta zmienia się poprzez przytrzymanie lewego przycisku myszki i przeciągnięcie ich na wybrane miejsce.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się interaktywny panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Na górze panelu kontrolnego pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o liczbie zdobytych punktów.

Punktacja

Za narysowanie czworokąta spełniającego wymagane własności Użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-090-03-04_1.gif
G1-090-03-04_2.gif
Określają liczbę wybranych pytań.

G1-090-03-04_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-090-03-04_4.gif
Resetuje test.

G1-090-03-04_5.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G1-090-03-04_6.gif
Sprawdza poprawność odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G1-090-03-04_7.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów

G1-090-03-04_8.gif
Zostaną zaznaczone na rysunku kąty i wyświetlone ich miary.

G1-090-03-04_9.gif
Na rysunku zostaną podane długości poszczególnych boków.

G1-090-03-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Jednostki gruntowe pola powierzchni. Zamiana jednostek.

Ćwiczenie: G1-090-08-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu gra. Polega na określaniu wielkości pola prostokąta.

Na początku Użytkownik jest poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony jest o wybranie liczby zadanych mu pytań 1 - 10, domyślnie ustawioną na 10. Następnie może rozpocząć ćwiczenie.

W ćwiczeniu podane są długości dwóch boków prostokątnego ogródka. Zadaniem Użytkownika jest wyznaczenie jego pola w określonej w poleceniu jednostce. Po kliknięciu na ciemniejsze pole, w środkowej części ćwiczenia, pojawia się okno dialogowe do wpisania liczby. Przycisk Wybierz Typ służy do zmiany typu liczby, natomiast strzałki zmieniają odpowiednio pola edycji liczby. Aby przejść do kolejnego zadania należy sprawdzić poprawność wyniku, która podświetla się na czerwono/zielono.

W każdym momencie można zresetować ćwiczenie nie poznając jego wyników.

Punktacja

Za prawidłowo obliczone pole ogródka Uczeń może dostać 1 punkt. Nie można zdobyć punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-090-08-01_1.gif
G1-090-08-01_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G1-090-08-01_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-090-08-01_4.gif
Kończy ćwiczenie.

G1-090-08-01_5.gif
Przechodzi do następnego ćwiczenia (najpierw należy sprawdzić poprawność poprzedniego).

G1-090-08-01_6.gif
Sprawdza poprawność ćwiczenia i zaznacza odpowiedzi na zielono/czerwono.

G1-090-08-01_7.gif
Informuje Użytkownika o liczbie zdobytych punktów w danym ćwiczeniu.

G1-090-08-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Romb. Wymiary przekątnych przy danym polu powierzchni.

Ćwiczenie: G1-090-10-03

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie tak dobrać długość przekątnej rombu, aby jego pole spełniało warunki zadania.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Treść zadania pojawia się na górze panelu graficznego.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.Elementy obsługi ćwiczenia

G1-090-10-03_1.gif
Zmienia, w rombie ABCD, długość przekątnej AC.

G1-090-10-03_2.gif
Określają ilość wybranych pytań.

G1-090-10-03_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-090-10-03_4.gif
Resetuje test.

G1-090-10-03_5.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G1-090-10-03_6.gif
Sprawdza poprawność odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G1-090-10-03_7.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G1-090-10-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Trapez. Rysowanie trapezów o podanym polu.

Ćwiczenie: G1-090-12-04

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie narysować trapez o podanym polu. Lokalizację wierzchołków trapezu zmienia się poprzez przytrzymanie lewego przycisku myszki i przeciągnięcie ich na wybrane miejsce. Każdy wierzchołek może być przesuwany w niezależnych obszarach płaszczyzny.

Tworząc wymagane figury proszę pamiętać o tym, że kwadrat, prostokąt romb czy równoległobok, to szczególne przypadki trapezów.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się interaktywny panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Na górze panelu kontrolnego pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za narysowanie trapezu, spełniającego wymagane własności podane w treści zadania, Użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-090-12-04_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.

G1-090-12-04_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-090-12-04_3.gif
Resetuje test.

G1-090-12-04_4.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G1-090-12-04_5.gif
Sprawdza poprawność odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G1-090-12-04_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów

G1-090-12-04_7.gif
Zostaną zaznaczone na rysunku kąty i wyświetlone ich miary.

G1-090-12-04_8.gif
Na rysunku zostaną podane długości poszczególnych boków.

G1-090-12-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie