Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Procenty

Procenty

Obliczanie procentu danej liczby

Tytuł: Procenty. Procent z danej liczby.

Ćwiczenie: G1-040-02-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W pokazie tym zaprezentowano jak obliczyć procent danej liczby. Panel ćwiczenia składa się z dwóch zakładek: - Zamiana procentu na liczbę, - Obliczanie procentu danej liczby. Użytkownik przełącza się między zakładkami przez kliknięcie w wybraną zakładkę. W pierwszej zakładce, oprócz części teoretycznej, jest widoczny pokaz prezentujący zamianę procentu na liczbę. Użytkownik suwakiem uruchamia pokaz. W drugiej zakładce znajduje się część teoretyczna oraz ćwiczenie, które przedstawia jak obliczyć procent z danej liczby. Użytkownik zmienia suwakami liczbę i procent.

Opis klawiszy

G1-040-02-01_1.gif
Resetuje pokaz, przywracając wartości początkowe.
G1-040-02-01_2.gif
Zmienia wartość procentu.
G1-040-02-01_3.gif
Zmienia wartość liczby dla zakładki drugiej. Na zakładce pierwszej suwak ten jest nieaktywny.
G1-040-02-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Obliczanie w pamięci procentu danej liczby.

Ćwiczenie: G1-040-02-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe. Należy obliczyć określony procent z podanej liczby. Zarówno liczba jak i procent, który należy policzyć, przyjmują proste wartości, aby obliczenia sprowadzały się do prostych operacji arytmetycznych.

Ćwiczenie rozpoczyna się od wyboru liczby pytań, która domyślnie ustawiona jest na wartość 10. Po wyborze liczby pytań należy rozpocząć ćwiczenie kliknięciem na odpowiedni przycisk.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Obok pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G1-040-02-02_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G1-040-02-02_2.gif
G1-040-02-02_3.gif
G1-040-02-02_4.gif
G1-040-02-02_5.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Panel odpowiedzi podświetla się wtedy na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa, lub na czerwono, gdy jest ona nieprawidłowa.

Jeśli poziom trudności jest określony jako łatwy, to za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, jeżeli nie była użyta pomoc. Po użyciu pomocy za prawidłową odpowiedź można uzyskać tylko 1 punkt. Gdy Użytkownik rozwiązuje zadania trudniejsze, to za poprawną odpowiedź otrzyma 4 punkty, w przypadku skorzystania z pomocy i udzielenia poprawnej odpowiedzi zdobędzie 2 punkty. Za niepoprawną odpowiedź, w obu poziomach trudności zadań, nie są przyznawane punkty.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy serię pytań, bez podawania wyniku końcowego. Przywracany jest początkowy stan ćwiczenia.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-040-02-02_6.gif
G1-040-02-02_7.gif
Wybiera liczbę pytań w teście domyślnie ustawioną na 10.

G1-040-02-02_8.gif
Zmieniają stopień trudności zadania. Może być zmieniana podczas danej serii zadań. Generowane nowe zadanie może być w jednym z dwóch stopni trudności.

G1-040-02-02_9.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-040-02-02_10.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-040-02-02_11.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-040-02-02_12.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia przywracając stan początkowy.

G1-040-02-02_13.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-040-02-02_14.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi.

G1-040-02-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Obliczanie procentu danej liczby.

Ćwiczenie: G1-040-02-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe. Należy obliczyć określony procent z podanej liczby. Zarówno liczba jak i procent, który należy policzyć mogą przyjmować jedną z czterech postaci. Mogą być w postaci liczby całkowitej, liczby dziesiętnej, ułamka zwykłego lub liczby mieszanej. W kolejnych pytaniach losowo jest wybierana liczba oraz procent.

Ćwiczenie rozpoczyna się od wyboru liczby pytań, która domyślnie ustawiona jest na wartość 10. Po wyborze liczby pytań należy rozpocząć ćwiczenie kliknięciem na odpowiedni przycisk.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Obok pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G1-040-02-03_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G1-040-02-03_2.gif
G1-040-02-03_3.gif
G1-040-02-03_4.gif
G1-040-02-03_5.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Panel odpowiedzi podświetla się wtedy na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa, lub na czerwono, gdy jest ona nieprawidłowa.

Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, jeżeli nie była użyta pomoc. Po użyciu pomocy za prawidłową odpowiedź można uzyskać tylko 1 punkt. Za niepoprawną odpowiedź nie są przyznawane punkty.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy serię pytań, bez podawania wyniku końcowego. Przywracany jest początkowy stan ćwiczenia.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-040-02-03_6.gif
G1-040-02-03_7.gif
Wybiera liczbę pytań w teście domyślnie ustawiona na 10.

G1-040-02-03_8.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-040-02-03_9.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-040-02-03_10.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-040-02-03_11.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia przywracając stan początkowy.

G1-040-02-03_12.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-040-02-03_13.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi.

G1-040-02-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Podwyżki i obniżki cenowe.

Ćwiczenie: G1-040-02-06 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe. Należy obliczyć jaka będzie cena towaru po podwyżce lub obniżce o określony procent.

Ćwiczenie rozpoczyna się od wyboru liczby pytań, która domyślnie ustawiona jest na wartość 10. Po wyborze liczby pytań należy rozpocząć ćwiczenie kliknięciem na odpowiedni przycisk.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Obok pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G1-040-02-06_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G1-040-02-06_2.gif
G1-040-02-06_3.gif


Dodatkowo, wartość odpowiedzi można wprowadzić za pomocą suwaka lub przycisków +, -.

Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Panel odpowiedzi podświetla się wtedy na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa, lub na czerwono, gdy jest ona nieprawidłowa.

Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, jeżeli nie była użyta pomoc. Po użyciu pomocy za prawidłową odpowiedź można uzyskać tylko 1 punkt. Za niepoprawną odpowiedź nie są przyznawane punkty.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy serię pytań, bez podawania wyniku końcowego. Przywracany jest początkowy stan ćwiczenia.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-040-02-06_4.gif
G1-040-02-06_5.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G1-040-02-06_6.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-040-02-06_7.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-040-02-06_8.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-040-02-06_9.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-040-02-06_10.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-040-02-06_11.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi.

G1-040-02-06_12.gif
Wprowadza wartość odpowiedzi.

G1-040-02-06

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie