Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych

Tytuł: Wyrażenia algebraiczne. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych.

Ćwiczenie: G1-050-03-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu zaprezentowano dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych.

W panelu wizualizacji są umieszczone opisy teoretyczne i interaktywne wyrażenia algebraiczne.

Na dole ekranu znajdują się suwaki, za pomocą których Użytkownik zmienia wartości współczynników liczbowych znajdujących się przy jednomianach a i b. Wraz ze zmianą wartości współczynników liczbowych zmieniają się dalsze obliczenia.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-050-03-01_1.gif
Zmieniają wartości współczynników liczbowych w pierwszym nawiasie.

G1-050-03-01_2.gif
Zmieniają wartości współczynników liczbowych w drugim nawiasie.

G1-050-03-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Redukacja wyrazów podobnych.

Ćwiczenie: G1-050-03-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego, w którym należy dokonać redukcji wyrazów podobnych w podanym wyrażeniu algebraicznym. W ćwiczeniu generowane są różne typy wyrażeń algebraicznych, których współczynniki mogą być całkowite, w formie ułamków zwykłych lub liczb mieszanych.

Jedna seria zadań może zawierać od 1 do 10 pytań. Domyślnie seria liczy 10 pytań. Wartość domyślna może być zmieniona przed rozpoczęciem ćwiczenia.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Panel odpowiedzi zawiera pola edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nich wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G1-050-03-03_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G1-050-03-03_2.gif
G1-050-03-03_3.gif
G1-050-03-03_4.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Panel odpowiedzi podświetli się na zielono, gdy jest ona prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, za niepoprawną 0.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-050-03-03_5.gif
G1-050-03-03_6.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań, domyślnie ustawionej na 10.

G1-050-03-03_7.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-050-03-03_8.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-050-03-03_9.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-050-03-03_10.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-050-03-03_11.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

W sekcji Współczynniki wyrażeń algebraicznych możliwy jest wybór rodzaju współczynników wyrażeń algebraicznych. Można wybrać jedną z trzech pozycji.
G1-050-03-03_12.gif
Wszystkie współczynniki wyświetlanych wyrażeń algebraicznych są liczbami całkowitymi.
G1-050-03-03_13.gif
Generowany jest jeden rodzaj wyrażenia algebraicznego z różnymi współczynnikami w formie ułamków zwykłych lub liczb mieszanych.
G1-050-03-03_14.gif
Losowo generowane są wyrażenia algebraiczne o współczynnikach całkowitych, w formie ułamków zwykłych lub liczb mieszanych.

G1-050-03-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie