Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole

Interaktywna matematyka.

Interaktywna matematyka.

Do kogo adresowany jest ten portal?

Celem tego portalu i przekazywanej w nim wiedzy jest wspomaganie procesu edukacji matematyki. Zawarte w nim ćwiczenia dają dużą możliwość ingerencji w jego przebieg, stanowiąc atrakcyjną dla uczniów formę przekazywania wiedzy. Dla nauczyciela mogą stanowić pomoc, która może być wykorzystana podczas lekcji zarówno w formie prezentacji materiału edukacyjnego jak i ćwiczeń wykonywanych podczas lekcji przez uczniów.

Portal, który aktualnie oglądasz, został stworzony z myślą o nauczycielach i uczniach. Przygotowany został zgodnie z ideą podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej wskazującą, że okres nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych należy traktować jako spójne programowo okresy nauczania. W katalogu tematów tej platformy wyodrębniony został zakres materiału dającego solidne podstawy wiedzy przekazywanej na poziomie szkoły podstawowej oraz na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Zróżnicowanie poziomu materiału w ramach każdego stopnia nauczania pozwoli ugruntować fundamenty wiedzy matematycznej przewidzianej podstawą programową, ale też da możliwość jej pogłębienia w zakresie indywidualnych zainteresowań ucznia.

Podstawa programowa nauczania matematyki precyzyjnie określa, czego uczeń powinien się nauczyć na każdym poziomie procesu edukacyjnego. Dlatego portal ten został wyposażony w liczne ćwiczenia wspomagające przekazywanie i przyswajanie wiedzy matematycznej na poziomie podstawowych wymagań programu, ale nie ogranicza się wyłącznie do tego poziomu. Atrakcyjne przykłady z zakresu materiału dodatkowego mają zachęcać nauczycieli do podejmowania trudniejszych tematów w celu wzbogacania i pogłębiania treści nauczania, a uczniów do sięgania po bardziej ambitne, przygotowane w atrakcyjnej formie ćwiczenia bardziej zaawansowane. Ambitny i dociekliwy uczeń, zainteresowany znacznym pogłębieniem wiedzy matematycznej znajdzie tu przykłady wykraczające nawet poza aktualny zakres podstawy programowej, które były objęte materiałem nauczania precyzowanym przez podstawy programowe lat wcześniejszych.

Portal ten został opracowany przez nauczycieli dla nauczycieli i uczniów. Aktywny udział doświadczonych dydaktyków matematyki w doborze materiału edukacyjnego oraz w ustaleniu formy jego prezentacji jest gwarancją wysokich walorów dydaktycznych zawartego tu materiału, który polecamy zarówno nauczycielom jak i uczniom.