Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Pierwiastkowanie

Pierwiastkowanie

Potęgowanie pierwiastków

Tytuł: Pierwiastki. Podnoszenie pierwiastka do potęgi.

Ćwiczenie: G2-030-04-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W pokazie zaprezentowano mnożenie pierwistków drugiego stopnia. Na ekranie znajduje się część teoretyczna oraz trzy przyciski. Po naciśnięciu jednego z trzech przycisków pojawi się poniżej ramka z przykładem. Użytkownik zmieniając położenie suwaka uruchamia pokaz.

Elementy obsługi ćwiczenia.

G2-030-04-01_1.gif
Resetuje pokaz.
G2-030-04-01_2.gif
Losuje licznę naturalną.
G2-030-04-01_3.gif
Losuje liczbę wymierną.
G2-030-04-01_4.gif
Losuje liczbę w postaci ułamka dziesiętnego.
G2-030-04-01_5.gif
Zmiana położenia suwaka powoduje uruchomienie pokazu.
G2-030-04-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Podnoszenie do potęgi trzeciej pierwiastków trzeciego stopnia.

Ćwiczenie: G2-030-05-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie ma na celu ilustrację procesu podnoszenia do potęgi trzeciej pierwiastków trzeciego stopnia.

W panelu sterowania ćwiczenia na górze znajduje się wyrażenie pokazujące wzór wykonywanej operacji. Używając suwaka ulokowanego w dolnej części okna można obserwować kolejne kroki obliczeń. Użytkownik może rozwijać rozpisanie tego wzoru i przykładu.

Poniżej znajdują się odpowiednie przyciski do losowania typu liczby, dla której będą realizowane obliczenia według podanego wzoru.

Elementy obsługi ćwiczenia

Losowanie liczby podpierwiastkowej może odbywać się z trzech różnych zbiorów liczbowych.

G2-030-05-01_1.gif
Losuje liczbę naturalną z zakresu od 1 do 50.

G2-030-05-01_2.gif
Losuje liczbę w formie ułamka zwykłego.

G2-030-05-01_3.gif
Losuje liczbę dziesiętną dodatnią mniejszą od 1.

G2-030-05-01_4.gif
Zmienia postęp animacji w rozpisaniu wzoru obliczeń.

G2-030-05-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie