Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Figury geometryczne

Figury geometryczne

Podobieństwo figur

Tytuł: Czworokąty podobne. Skala podobieństwa.

Ćwiczenie: G3-113-08-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe. W ćwiczeniu należy podać długości boków czworokąta MARK3_.gifMARK4_.gifMARK5_.gifMARK6_.gif wiedząc, że jest on podobny do czworokąta ABCD, którego długości boków są znane. Znana też jest długość najdłuższego boku czworokąta MARK7_.gifMARK8_.gifMARK9_.gifMARK10_.gif.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać ilość pytań, jaka będzie składać się na jedną serię zadań. Domyślnie seria liczy 10 zadań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Poniżej pytania znajdują się pola edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na tym polu wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G3-113-08-01_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla jej udzielenia.
G3-113-08-01_2.gif
G3-113-08-01_3.gif
G3-113-08-01_4.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Pole pytania podświetla się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest błędna. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 3 punkty, za niepoprawną 0.

Za prawidłową jest uznawana odpowiedź, gdy zostaną prawidłowo podane długości wszystkich boków.

W ćwiczeniu można skorzystać z pomocy, ale wiąże się to z utratą punktów. Dostępne są dwa poziomy pomocy. W pierwszym wyświetlane są rysunki czworokątów i podpisane są długości boków. W drugim wskazywane są dane niezbędne do wyliczenia skali podobieństwa.

Jeśli wykorzystany będzie pierwszy poziom pomocy, to za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty. Skorzystanie z drugiego stopnia pomocy wiąże się z uzyskaniem tylko 1 punktu.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-113-08-01_5.gif
G3-113-08-01_6.gif
Wybiera liczbę pytań w teście, domyślnie ustawioną na 10.

G3-113-08-01_7.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G3-113-08-01_8.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G3-113-08-01_9.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G3-113-08-01_10.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy. W każdym momencie można użyć ten przycisk, aby zakończyć pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

G3-113-08-01_11.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G3-113-08-01_12.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi. Wyświetla okno dwustopniowej pomocy.

Dopiero zaznaczenie pola wyboru
G3-113-08-01_13.gif
Powoduje załączenie pierwszego poziomu pomocy. Zaznaczenie pola:
G3-113-08-01_14.gif
aktywuje drugi poziom pomocy. Pomoc jest aktywowana niezależnie dla każdego zadania w serii.

G3-113-08-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Prostokąty podobne. Skala podobieństwa. Wymiary zmienione w określonej skali.

Ćwiczenie: G3-113-08-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe. W ćwiczeniu należy podać długości boków prostokąta MARK3_.gifMARK4_.gifMARK5_.gifMARK6_.gif wiedząc, że jest on podobny do prostokąta ABCD. Podana jest skala podobieństwa.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać ilość pytań, jaka będzie składać się na jedną serię zadań. Domyślnie seria liczyć będzie 10 zadań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Poniżej pytania znajdują się pola edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na takim polu wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G3-113-08-02_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla jej udzielenia.
G3-113-08-02_2.gif
G3-113-08-02_3.gif
G3-113-08-02_4.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Pole pytania podświetla się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest błędna. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 3 punkty, za niepoprawną 0.

Za prawidłową jest uznawana odpowiedź, gdy zostaną prawidłowo podane długości obu boków.

W ćwiczeniu można skorzystać z pomocy, ale wiąże się to utratą punktów. Dostępne są dwa poziomy pomocy. W pierwszym wyświetlane są rysunki prostokątów i podpisane są długości boków. W drugim wskazywane są dane niezbędne do wyliczenia skali podobieństwa.

Jeśli wykorzystany będzie pierwszy poziom pomocy, to za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty. Skorzystanie z drugiego stopnia pomocy wiąże się z uzyskanie tylko 1punktu.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-113-08-02_5.gif
G3-113-08-02_6.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 10.

G3-113-08-02_7.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G3-113-08-02_8.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G3-113-08-02_9.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G3-113-08-02_10.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy. W każdym momencie można użyć tego przycisku, aby zakończyć pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

G3-113-08-02_11.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G3-113-08-02_12.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi. Wyświetla okno dwustopniowej pomocy.

Dopiero zaznaczenie pola wyboru
G3-113-08-02_13.gif
powoduje załączenie pierwszego poziomu pomocy. Zaznaczenie pola:
G3-113-08-02_14.gif
aktywuje drugi poziom pomocy. Pomoc jest aktywowana niezależnie dla każdego zadania w serii.

G3-113-08-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Trójkąty podobne. Skala podobieństwa. Wymiary zmienione w określonej skali.

Ćwiczenie: G3-113-08-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe. W ćwiczeniu należy podać długości boków trójkąta MARK15_.gifMARK16_.gifMARK17_.gif wiedząc, że jest on podobny do trójkąta ABC. Podane są długości boków trójkąta ABC oraz obwód lub najdłuższy bok trójkąta MARK18_.gifMARK19_.gifMARK20_.gif.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać liczbę pytań, jaka będzie składać się na jedną serię zadań. Domyślnie seria liczy 10 zadań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Poniżej pytania znajdują się pola edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na takim polu wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G3-113-08-03_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla jej udzielenia.
G3-113-08-03_2.gif
G3-113-08-03_3.gif
G3-113-08-03_4.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Pole pytania podświetla się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest błędna. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 3 punkty, za niepoprawną 0.

Za prawidłową jest uznawana odpowiedź, gdy zostaną prawidłowo podane długości wszystkich boków.

W ćwiczeniu można skorzystać z pomocy, ale wiąże się to z utratą punktów. Dostępne są dwa poziomy pomocy. W pierwszym wyświetlane są rysunki trójkątów i podpisane są długości boków. W drugim wskazywane są dane niezbędne do wyliczenia skali podobieństwa.

Jeśli wykorzystany będzie pierwszy poziom pomocy, to za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty. Skorzystanie z drugiego stopnia pomocy wiąże się z uzyskaniem tylko 1 punktu.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-113-08-03_5.gif
G3-113-08-03_6.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G3-113-08-03_7.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G3-113-08-03_8.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G3-113-08-03_9.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G3-113-08-03_10.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy. W każdym momencie można użyć ten przycisk, aby zakończyć pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

G3-113-08-03_11.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G3-113-08-03_12.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi. Wyświetla okno dwustopniowej pomocy.

Dopiero zaznaczenie pola wyboru
G3-113-08-03_13.gif
powoduje załączenie pierwszego poziomu pomocy. Zaznaczenie pola:
G3-113-08-03_14.gif
aktywuje drugi poziom pomocy. Pomoc jest aktywowana niezależnie dla każdego zadania w serii.

G3-113-08-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Figury podobne. Skala podobieństwa.

Ćwiczenie: G3-113-09-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem ilustrującym skalę podobieństwa. Czworokąt MARK3_.gifMARK4_.gifMARK5_.gifMARK6_.gif został przedstawiony w wybranej skali w stosunku do czworokąta ABCD.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące, informacje oraz obliczenia po prawej stronie. Po lewej stronie znajduje się pole interaktywnego rysunku. Uczeń może zmieniać kształt figury, jej wielkość, położenie oraz skalę podobieństwa.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-113-09-01_1.gif
Po zaznaczeniu tej opcji, w polu rysunku, pojawi się siatka wartości.

G3-113-09-01_2.gif
Zostaną wyświetlone osie układu współrzędnych.

G3-113-09-01_3.gif
Przywraca początkowe ustawienia pokazu.

G3-113-09-01_4.gif
Przyciski wyboru skali podobieństwa.

G3-113-09-01_5.gif
Zmienia położenie figury F1 w obszarze pola rysunku.

G3-113-09-01_6.gif
Przyciski wyboru edycji figury F. Możliwa jest zmiana kształtu oraz wielkości figury F. Po zaznaczeniu drugiej opcji poniżej uaktywni się suwak.

G3-113-09-01_7.gif
Zmienia wielkość figury F. Staje się aktywny po zaznaczeniu opcji Zmiana wielkości figury F.

G3-113-09-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Podobieństwo prostokątów. Odnajdywanie prostokątów podobnych.

Ćwiczenie: G3-113-09-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie polega na wskazaniu prostokątów podobnych do wyświetlonego prostokąta ABCD na podstawie podanych długości boków.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać liczbę pytań, jaka będzie składać się na jedną serię zadań. Domyślnie seria liczy 5 zadań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące oraz pole pytania po prawej stronie. Po lewej stronie znajduje się pole interaktywnego rysunku. Uczeń może powiększyć prostokąt ABCD oraz dowolnie obracać prostokąty, wśród których należy wybrać prawidłową odpowiedź.

Wybór odpowiedzi następuje przez zaznaczenie pola wyboru poniżej prostokątów. Aby odpowiedź była poprawna należy wskazać wszystkie prostokąty spełniające warunki zadania. Za prawidłową odpowiedź Użytkownik otrzymuje 1 punkt. Brak zaznaczenia wszystkich poprawnych odpowiedzi jest uznawany za odpowiedź błędną.

W każdym momencie ćwiczenia można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem bez podania wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-113-09-02_1.gif
G3-113-09-02_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście, domyślnie ustawioną na 5.

G3-113-09-02_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G3-113-09-02_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G3-113-09-02_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla się na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G3-113-09-02_6.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy. W każdym momencie można użyć ten przycisk, aby zakończyć pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

G3-113-09-02_7.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G3-113-09-02_8.gif
Pola wyboru odpowiedzi. Każde z pól odpowiada prostokątowi znajdującemu się nad nim.

G3-113-09-02_9.gif
Po zaznaczeniu tej opcji, w polu rysunku, pojawi się linie siatki.

G3-113-09-02_10.gif
Przywraca początkowe ustawienia prostokątów.

G3-113-09-02_11.gif
Przycisk obrotu prostokątów. Strzałka określa kąt obrotu.

G3-113-09-02_12.gif
Zmienia wielkość prostokąta ABCD.

G3-113-09-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Podobieństwo trójkątów. Odnajdywanie trójkątów podobnych na podstawie cechy bok-bok-bok.

Ćwiczenie: G3-113-10-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie polega na wskazaniu trójkątów podobnych do wyświetlonego trójkąta ABC na podstawie cechy podobieństwa bok-bok-bok.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać liczbę pytań, jaka będzie składać się na jedną serię zadań. Domyślnie seria liczy 5 zadań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące oraz pole pytania po prawej stronie. Po lewej stronie znajduje się pole interaktywnego rysunku. Uczeń może powiększyć trójkąt ABC, trójkąty przykładowych odpowiedzi oraz je obracać. Spośród czterech trójkątów należy zaznaczyć te, które spełniają warunki zadania.

Wybór odpowiedzi następuje przez zaznaczenie pola wyboru poniżej trójkątów. Aby odpowiedź była poprawna należy wskazać wszystkie trójkąty spełniające warunki zadania. Za prawidłową odpowiedź Użytkownik otrzymuje 1 punkt. Brak zaznaczenia wszystkich poprawnych odpowiedzi jest uznawany za odpowiedź błędną.

W każdym momencie ćwiczenia można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem bez podania wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-113-10-01_1.gif
G3-113-10-01_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście, domyślnie ustawioną na 5.

G3-113-10-01_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G3-113-10-01_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G3-113-10-01_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla się na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G3-113-10-01_6.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy. W każdym momencie można użyć ten przycisk, aby zakończyć pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

G3-113-10-01_7.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G3-113-10-01_8.gif
Pola wyboru odpowiedzi. Każde z pól odpowiada trójkątowi znajdującemu się nad nim.

G3-113-10-01_9.gif
Po zaznaczeniu tej opcji, w polu rysunku, pojawi się linie siatki.

G3-113-10-01_10.gif
Przywraca początkowe ustawienia trójkątów.

G3-113-10-01_11.gif
Przycisk obrotu trójkątów. Strzałka określa kąt obrotu.

G3-113-10-01_12.gif
Zmienia wielkość trójkąta ABC.

G3-113-10-01_13.gif
Zmienia wielkość każdego trójkąta odpowiedzi.

G3-113-10-01_14.gif
Przyciski wyboru sposoby prezentacji trójkątów odpowiedzi. Domyślnie wyświetlone są wszystkie cztery trójkąty. Wybierając odpowiednie pole można wyświetlić trójkąty pojedynczo.

G3-113-10-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie