Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Geometria analityczna

Geometria analityczna

Wektory w układzie współrzędnych*

Tytuł: Definicja wektora zaczepionego.

Ćwiczenie: L1-120-14-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Pokaz przedstawia definicją wektora zaczepionego. Po lewej stronie ekranu ćwiczenia znajduje się definicja wektora zaczepionego, natomiast po prawej stronie jest widoczny interaktywny układ współrzędnych. Poniżej wykresu wyświetla się treść zadania. Użytkownik przeciągając myszką wybrany punkt zmienia jego położenie w układzie współrzędnych. Można również zmieniać położenie punktu klikając w linie siatki w pobliżu tego punktu, którego współrzędne chce się zmienić. Poprawie zaznaczony wektor zostanie podświetlony na zielono, błędnie zaznaczony wektor pozostanie czerwony.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-120-14-01_1.gif
Losuje nowe parametry zadania.
L1-120-14-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Współrzędne wektora.

Ćwiczenie: L1-120-15-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem przedstawiającym współrzędne wektora.

Po lewej stronie ekranu ćwiczenia znajduje się opis teoretyczny. Po prawej stronie jest widoczny interaktywny układ współrzędnych z zaznaczonymi wektorami.

Użytkownik może przeciągać dowolnie wektor w układzie współrzędnych i przekonać się, że istnieje nieskończenie wiele wektorów o tych samych współrzędnych.

Poniżej opisu teoretycznego znajduje się treść zadania. Użytkownik mając podane współrzędne wektora i jego początek ma za zadanie wyznaczyć współrzędne końca wektora.

Odpowiedź należy wpisać w aktywne pola poniżej rysunku. Poprawna odpowiedź podświetli osie układu współrzędnych na zielono, błędna - na czerwono.

Elementy obsługi ćwiczenia.

L1-120-15-01_1.gif
Losuje nowe parametry zadania.

Wizualizacja obejmuje dwie niezależne części. Przełączanie odbywa się kliknięciem na pole wyboru w panelu po jego lewej stronie. Można wybrać wizualizację wektora o określonych współrzędnych, zaczepionego w dowolnym punkcie lub edycję punktu końcowego, aby utworzony wektor był równy danemu wektorowi MARK3_.gif.

L1-120-15-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Mnożenie wektora przez liczbę.

Ćwiczenie: L1-120-17-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem przedstawiającym mnożenie wektora przez liczbę. Ćwiczenie jest podzielone na dwie zakładki: \"Mnożenie wektora przez liczbę\" i \"Zastosowanie\". Przełączanie pomiędzy zakładkami następuje przez kliknięcie w wybraną zakładkę. W pierwszej zakładce po lewej stronie ekranu ćwiczenia znajduje się opis teoretyczny. Po prawej stronie jest widoczny interaktywny układ współrzędnych z zaznaczonym wektorem. Użytkownik może przeciągać wektor w układzie współrzędnych. Po najechaniu kursorem na symbole w panelu definicji zostanie narysowany wektor o danej własności:
L1-120-17-02_1.gif
a także wyświetlą się obliczenia. Druga zakładka zawiera przykład zastosowania mnożenia wektora przez liczbę do obliczenia współrzędnych wierzchołków trapezu, o którym Użytkownik posiada szczątkowe informacje.
L1-120-17-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie