Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Procenty

Procenty

Oszczędności, kredyty, lokaty bankowe

Tytuł: Oprocentowanie oszczędności i kredytów. Obliczanie odsetek.

Ćwiczenie: G1-040-06-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe. W ćwiczeniu należy podać wartość odsetek od kapitału złożonego w banku na określony procent za określony czas.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać ilości pytań, jaka będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Poniżej pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G1-040-06-02_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G1-040-06-02_2.gif
G1-040-06-02_3.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Pole odpowiedzi podświetla się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest błędna. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za niepoprawną 0. Dodatkowo można skorzystać z pomocy, ale wiąże się to z utratą jednego punktu. Za dobrą odpowiedź przyznawany jest wtedy tylko 1 punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-040-06-02_4.gif
G1-040-06-02_5.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 10.

G1-040-06-02_6.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-040-06-02_7.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-040-06-02_8.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-040-06-02_9.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-040-06-02_10.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-040-06-02_11.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi. Przycisk ten pojawia się dopiero po rozpoczęciu ćwiczenia.

G1-040-06-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Oprocentowanie oszczędności i kredytów.

Ćwiczenie: G1-040-06-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W pokazie tym zostało przedstawione w jaki sposób można obliczyć odsetki doliczane do oszczędności i do kredytów.

Ekran jest podzielony na części: teoretyczną, pokaz oraz panel kontrolny, znajdujący się na dole.

Użytkownik suwakami określa wartość kapitału, procent i okres oprocentowania. Wartości te automatycznie zostają podstawione do wzoru obliczając odsetki.

Elementy obsługi ćwiczeniaG1-040-06-01_1.gif
Zmienia warość liczby k - kapitału.

G1-040-06-01_2.gif
Zmienia wartość liczby p - procent.

G1-040-06-01_3.gif
Zmienia warość liczby t - czas oprocentowania.

G1-040-06-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Obliczanie kwoty złożonej na lokacie bankowej.

Ćwiczenie: G1-040-06-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe. Należy podać wielkość kwoty kapitału złożonej w banku, znając wysokość oprocentowania oraz wartość odsetek po określonym czasie.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać ilości pytań, jaka będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Poniżej pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G1-040-06-03_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G1-040-06-03_2.gif
G1-040-06-03_3.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Pole odpowiedzi podświetla się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, jeśli jest błędna. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za niepoprawną 0. Dodatkowo można skorzystać z pomocy, ale wiąże się to z utratą jednego punktu. Za dobrą odpowiedź przyznawany jest wtedy tylko 1 punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-040-06-03_4.gif
G1-040-06-03_5.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G1-040-06-03_6.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-040-06-03_7.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-040-06-03_8.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-040-06-03_9.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-040-06-03_10.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-040-06-03_11.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi. Przycisk ten pojawia się dopiero po rozpoczęciu ćwiczenia.

G1-040-06-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Obliczanie oprocentowania lokaty bankowej.

Ćwiczenie: G1-040-06-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe. Należy podać wielkość oprocentowania lokaty założonej w banku, znając wartość wpłaconej kwoty oraz wartość odsetek po określonym czasie.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać ilości pytań, jaka będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Poniżej pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G1-040-06-04_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G1-040-06-04_2.gif
G1-040-06-04_3.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Pole odpowiedzi podświetla się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, jeśli jest błędna. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za niepoprawną 0. Dodatkowo można skorzystać z pomocy, ale wiąże się to z utratą jednego punktu. Za dobrą odpowiedź przyznawany jest wtedy tylko 1 punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-040-06-04_4.gif
G1-040-06-04_5.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G1-040-06-04_6.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-040-06-04_7.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-040-06-04_8.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-040-06-04_9.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-040-06-04_10.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-040-06-04_11.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi. Przycisk ten pojawia się dopiero po rozpoczęciu ćwiczenia.

G1-040-06-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Procent składany.

Ćwiczenie: G2-040-09-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu zaprezentowano jak obliczać procent składany. Na ekranie wizualizacji znajdują się: definicja procentu składanego i wzór, na podstawie którego wylicza się przyszłą wartość kapitału. Pod częścią teoretyczną znajduje się interaktywny wzór, w którym użytkownik zmienia, za pomocą suwaków, wartości poszczególnych liczb. Następnie zostają one podstawione do wzoru i otrzymany wynik określa przyszłą wartość ulokowanego kapitału.

Elementy obsługi ćwiczenia.

G2-040-09-01_1.gif
Zmienia wartość liczby K - kapitału.
G2-040-09-01_2.gif
Zmienia wartość liczby p - stopy procentowej.
G2-040-09-01_3.gif
Zmienia wartość liczby m - kapitalizacji w ciągu roku.
G2-040-09-01_4.gif
Zmienia wartość liczby n - liczby lat.
G2-040-09-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Lokata bankowa. Obliczanie wartości na zakończenie lokaty.

Ćwiczenie: G2-040-09-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe. Należy podać wartość lokaty po jej zakończeniu przy ustalonym okresie kapitalizacji odsetek i wysokości oprocentowania.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać ilości pytań, jaka będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczyć będzie 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Poniżej pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:
G2-040-09-03_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G2-040-09-03_2.gif
G2-040-09-03_3.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Pole odpowiedzi podświetla się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest błędna. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za niepoprawną 0. Dodatkowo można skorzystać z pomocy, ale wiąże się to z utratą jednego punktu. Za dobrą odpowiedź przyznawany jest wtedy tylko 1 punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-040-09-03_4.gif
G2-040-09-03_5.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 10

G2-040-09-03_6.gif
Klikniecie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-040-09-03_7.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-040-09-03_8.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G2-040-09-03_9.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G2-040-09-03_10.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończenmiu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G2-040-09-03_11.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi. Przycisk ten pojawia się w dopiero rozpoczęciu ćwiczenia, kliknięciem na odpowiedni przycisk.

G2-040-09-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Lokata bankowa. Obliczanie wartosci początkowej lokaty.

Ćwiczenie: G2-040-09-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe. Należy podać wartość początkową lokaty o określonej wartosci końcowej, przy ustalonym okresie kapitalizacji odsetek i wysokości oprocentowania.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać ilości pytań, jaka będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczyć będzie 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Poniżej pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:
G2-040-09-04_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G2-040-09-04_2.gif
G2-040-09-04_3.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Pole odpowiedzi podświetla się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest błędna. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za niepoprawną 0. Dodatkowo można skorzystać z pomocy, ale wiąże się to z utratą jednego punktu. Za dobrą odpowiedź przyznawany jest wtedy tylko 1 punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-040-09-04_4.gif
G2-040-09-04_5.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 10

G2-040-09-04_6.gif
Klikniecie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-040-09-04_7.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-040-09-04_8.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G2-040-09-04_9.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G2-040-09-04_10.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończenmiu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G2-040-09-04_11.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi. Przycisk ten pojawia się w dopiero rozpoczęciu ćwiczenia, kliknięciem na odpowiedni przycisk.

G2-040-09-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Lokata bankowa. Obliczanie parametrów lokaty lub kredytu.

Ćwiczenie: G2-040-09-08 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie problemowe. Należy podać wartość parametrów lokaty lub kredytu przy ustalonym okresie kapitalizacji odsetek, wysokości oprocentowania i kapitale początkowym.

Po uruchomieniu ćwiczenia pojawia się panel sterujący, w którym należy wybrać ilości pytań, jaka będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczyć będzie 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Poniżej pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G2-040-09-08_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G2-040-09-08_2.gif
G2-040-09-08_3.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Pole odpowiedzi podświetla się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest błędna. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za niepoprawną 0. Dodatkowo można skorzystać z pomocy, ale wiąże się to z utratą jednego punktu. Za dobrą odpowiedź przyznawany jest wtedy tylko 1 punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-040-09-08_4.gif
G2-040-09-08_5.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G2-040-09-08_6.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-040-09-08_7.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-040-09-08_8.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G2-040-09-08_9.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G2-040-09-08_10.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G2-040-09-08_11.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi.  

G2-040-09-08

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie