Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Funkcja kwadratowa

Funkcja kwadratowa

Wykresy funkcji kwadratowej z wartością bezwzględną*

Tytuł: Funkcja kwadratowa z wartością bezwzględną.

Ćwiczenie: L1-051-17-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie pomaga określić liczbę rozwiązań równania kwadratowego z wartością bezwględną w zależności od parametru m. Na górze panelu widoczna jest treść zadania, poniżej, na wykresie, przedstawiono wartość bezwzględną funkcji kwadratowej oraz funkcję stałą. Obok znajdują się dwa okienka: ilość rozwiązań dla aktualnej wartości m oraz ogólne wnioski.

Opis klawiszy

L1-051-17-01_1.gif
Suwak powoduje zmianę wartości parametru m
L1-051-17-01_2.gif
Przycisk ten generuje nową funkcję
L1-051-17-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wyznaczanie wartości parametru w zależności od liczby rozwiązań równania kwadratowego z wartością bezwzględną.

Ćwiczenie: L1-051-17-08 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W pokazie tym zaprezentowano, w jaki sposób można wyznaczyć  liczbę rozwiązań równania kwadratowego z wartością bezwzględną. Pod tematem zadania znajduje się wykres funkcji kwadratowej z wartością bezwzględną oraz wykres funkcji stałej m. Po prawej stronie wyświetlają się informacje o ilości rozwiązań, w zależności od wartości parametru m, oraz wnioski. Wnioski są widoczne również na wykresie w prawym dolnym rogu ekranu.

Opis elementów obsługi ćwiczenia.

L1-051-17-08_1.gif
Suwak powoduje zmianę wartości parametru m.
L1-051-17-08_2.gif
Przycisk ten generuje nowe parametry funkcji.
L1-051-17-08

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie