Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Liczby

Liczby

System rzymski

Tytuł: Rzymski system zapisu liczb. Zamiana liczby zapisanej w systemie rzymskim na zapis w systemie dziesiętnym.

Ćwiczenie: G1-010-18-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu Problem. Należy podać liczbę arabską odpowiadającą podanej liczbie zapisanej w systemie rzymskim.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać ilości pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczyć będzie 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Obok pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych.

Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Podświetla się wtedy ona na zielono, gdy jest prawidłowa, lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za niepoprawną 0. Dodatkowo można skorzystać z pomocy, ale wtedy za poprawną odpowiedź otrzymasz tylko 1 punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-18-03_1.gif
G1-010-18-03_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 10.

G1-010-18-03_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-010-18-03_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-010-18-03_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-010-18-03_6.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-010-18-03_7.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-010-18-03_8.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi.

G1-010-18-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie