Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Wielomiany*

Wielomiany*

Pierwiastek wielomianu*

Tytuł: Wielomian zmiennej rzeczywistej. Czy liczba jest pierwiastkiem wielomianu?

Ćwiczenie: L2-020-05-03

Opis działania

Jest to program typu Test. Ma na celu sprawdzenie umiejętności ustalania czy dana liczba jest pierwiastkiem określonego wielomianu.

Na początku Użytkownik jest poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony jest o wybranie ilości zadanych mu pytań 5-20 domyślnie ustawiony na 5 oraz poziom trudności (Łatwe/Trudne). Następnie może rozpocząć ćwiczenie.

Zadaniem Użytkownika jest ustalenie czy podana liczba x0 jest pierwiastkiem wielomianu W(x). Uczeń może skorzystać z 2 poziomów pomocy, jednak kosztuje go to utratę części punktów.

Poziomy łatwy i trudny różnią się stopniem generowanych wielomianów i zakresem zmienności ich współczynników.

Aby przejść do następnego zadania, najpierw Użytkownik musi zaznaczyć odpowiedź TAK/NIE. Następnie sprawdzić poprawność wyniku, który podświetla się na czerwono/zielono.

W każdym momencie można zresetować ćwiczenie nie poznając jego wyników.

Punktacja

L2-020-05-03_1.gif


Elementy obsługi ćwiczenia

L2-020-05-03_2.gif
L2-020-05-03_3.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 5.

L2-020-05-03_4.gif
Ustala poziom trudności ćwiczenia.

L2-020-05-03_5.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

L2-020-05-03_6.gif
Kończy ćwiczenie.

L2-020-05-03_7.gif
Przechodzi do następnego ćwiczenia (najpierw należy sprawdzić poprawność poprzedniego).

L2-020-05-03_8.gif
Sprawdza poprawność ćwiczenia i zaznacza odpowiedzi na zielono/czerwono.

L2-020-05-03_9.gif
Informuje Użytkownika o ilości zdobytych punktów w danym ćwiczeniu.

L2-020-05-03_10.gif
Zaznacza odpowiednią odpowiedź.

L2-020-05-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wielomian zmiennej rzeczywistej. Pierwiastek wielomianu z parametrem.

Ćwiczenie: L2-020-05-04

Opis działania

Jest to program typu Problem. Ma na celu sprawdzenie umiejętności wyznaczania parametru, dla jakiego podana liczba jest pierwiastkiem wielomianu. Na początku Użytkownik jest poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony jest o wybranie ilości zadanych mu pytań 5-20 domyślnie ustawiony na 5 oraz poziom trudności (Łatwe/Trudne). Następnie może rozpocząć ćwiczenie. Zadaniem Użytkownika jest ustalenie dla jakiej wartości a podana liczba x0 jest pierwiastkiem wielomianu W(x). Uczeń może skorzystać z 2 poziomów pomocy, jednak kosztuje go to utratę części punktów. Poziomy łatwy i trudny różnią się wielkościami liczb będących współczynnikami wielomianu. Aby przejść do następnego zadania, najpierw Użytkownik musi wpisać odpowiednią wartość współczynnika a. Następnie sprawdzić  poprawność wyniku, który podświetla się na czerwono/zielono. W każdym momencie można zresetować ćwiczenie nie poznając jego wyników.

Punktacja

L2-020-05-04_1.gif

Elementy obsługi ćwiczenia

L2-020-05-04_2.gif
L2-020-05-04_3.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 5.
L2-020-05-04_4.gif
Ustala poziom trudności ćwiczenia.
L2-020-05-04_5.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
L2-020-05-04_6.gif
Kończy ćwiczenie.
L2-020-05-04_7.gif
Przechodzi do następnego ćwiczenia (najpierw należy sprawdzić poprawność poprzedniego).
L2-020-05-04_8.gif
Sprawdza poprawonść ćwiczenia i zaznacza odpowiedzi na zielono/czerwono.
L2-020-05-04_9.gif
Informuje Użytkownika o ilości zdobytych punktów w danym ćwiczeniu.
L2-020-05-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Pierwiastki wielomianu. Znając jeden pierwiastek znajdź pozostaˆłe!

Ćwiczenie: L2-020-06-08

Opis działania

Jest to program typu problem. Ma na celu sprawdzenie umiejętności wyznaczania dwóch pierwiastków wielomianu trzeciego stopnia, przy podanym trzecim miejscu zerowym tego wielomianu.

Na początku Użytkownik jest poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony jest o wybranie liczby zadanych mu pytań 5-20 domyślnie ustawionej na 5 oraz poziomu trudności (Łatwe/Trudne). Następnie może rozpocząć ćwiczenie.

Zadaniem Użytkownika jest ustalenie wartości miejsc zerowych x1 i x2 dla wielomianu W(x) mając podaną wartość x0. Uczeń może skorzystać z 2 poziomów pomocy, jednak kosztuje go to utratę części punktów.

Poziomy łatwy i trudny różnią się wielkościami liczb będących współczynnikami wielomianu.

Aby przejść do następnego zadania, najpierw Użytkownik musi wpisać odpowiednie wartości współczynników x1 i x2. Następnie sprawdzić poprawność wyniku, który podświetla się na czerwono/zielono.

W każdym momencie można zresetować ćwiczenie nie poznając jego wyników.

Punktacja

L2-020-06-08_1.gif


Elementy obsługi ćwiczenia

L2-020-06-08_2.gif
L2-020-06-08_3.gif
Wybiera liczbę pytań w teście domyślnie ustawioną na 5.

L2-020-06-08_4.gif
Ustala poziom trudności ćwiczenia.

L2-020-06-08_5.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

L2-020-06-08_6.gif
Kończy ćwiczenie.

L2-020-06-08_7.gif
Przechodzi do następnego ćwiczenia (najpierw należy sprawdzić poprawność poprzedniego).

L2-020-06-08_8.gif
Sprawdza poprawność ćwiczenia i zaznacza odpowiedzi na zielono/czerwono.

L2-020-06-08_9.gif
Informuje Użytkownika o liczbie zdobytych punktów w danym ćwiczeniu.

L2-020-06-08

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wielomian drugiego stopnia. Rozkład na czynniki.

Ćwiczenie: L2-020-08-02

Opis działania

Jest to program typu Problem. Ma na celu sprawdzenie umiejętności rozkładu wilomianu drugiego stopnia na czynniki.

Na początku Użytkownik jest poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony jest o wybranie ilości zadanych mu pytań 5-20 domyślnie ustawiony na 5 oraz poziom trudności (Łatwe/Trudne). Następnie może rozpocząć ćwiczenie.

Zadaniem Użytkownika jest ustalenie wartości a, x1 i x2 dla trójmianu kwadratowego postaci W(x)=a(x-x1)(x-x2) lub wartości a i x0 dla trójmianu W(x)=a(x-x0)2. Uczeń może skorzystać z 2 poziomów pomocy, jednak kosztuje go to utratę części punktów.

Poziomy łatwy i trudny różnią się wielkościami liczb będących współczynnikami wielomianu.

Aby przejść do następnego zadania, najpierw Użytkownik musi wpisać odpowiednie wartości współczynników a, x1 i x2 lub a i x0.  Następnie sprawdzić poprawność wyniku, który podświetla się na czerwono/zielono.

W każdym momencie można zresetować ćwiczenie nie poznając jego wyników.

Punktacja

L2-020-08-02_1.gif


Elementy obsługi ćwiczenia

L2-020-08-02_2.gif
L2-020-08-02_3.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 5.

L2-020-08-02_4.gif
Ustala poziom trudności ćwiczenia.

L2-020-08-02_5.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

L2-020-08-02_6.gif
Kończy ćwiczenie.

L2-020-08-02_7.gif
Przechodzi do następnego ćwiczenia (najpierw należy sprawdzić poprawność poprzedniego).

L2-020-08-02_8.gif
Sprawdza poprawność ćwiczenia i zaznacza odpowiedzi na zielono/czerwono.

L2-020-08-02_9.gif
Informuje Użytkownika o ilości zdobytych punktów w danym ćwiczeniu.

L2-020-08-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie