Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Logarytmy, Funkcja logarytmiczna*

Logarytmy, Funkcja logarytmiczna*

Równania logarytmiczne

Tytuł: Wartość logarytmu. Umiejscowienie na osi liczbowej.

Ćwiczenie: L2-062-07-01

Opis działania

Jest to program typu Test/Dopasuj elementy. Sprawdza czy Użytkownik potrafi oszacować wartość liczby zapisanej z użyciem logarytmu oraz odnaleźć ją na osi liczbowej. Ekran dzieli się na dwie strony. Na górze ekranu znajdują się przyciski kontrolne, zaś na dole ekranu jest widoczny panel testu. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego monentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Użytkownik kliknięciem wybiera odpowiedź i przesuwa ją na odpowiednie miejsce. Ponowne kliknięcie powoduje pozostawienie odpowiedzi w wybranej ramce. Strzałki wskazują położenie na osi liczbowej, dodatkowo między polami znajduje się znak mniejszości \"<\". Po ostatnim pytaniu pojawia się komenatrz o ilości zdobytych punktów. Można uzyskać wynik ujemny.

Punktacja

L2-062-07-01_1.gif

Opis klawiszy

L2-062-07-01_2.gif
Określają ilość wybranych pytań.
L2-062-07-01_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
L2-062-07-01_4.gif
Resetuje test.
L2-062-07-01_5.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
L2-062-07-01_6.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
L2-062-07-01_7.gif
Zmienia wartość wyrażenia na ułamek dziesiętny z dokładnością do części tysięcznych.
L2-062-07-01_8.gif
Przycisk ten pojawia się po sprawdzeniu poprawności odpowiedzi w ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
L2-062-07-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie