Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Wyrażenia wymierne, funkcja wymierna*

Wyrażenia wymierne, funkcja wymierna*

Działania na wyrażeniach wymiernych

Tytuł: Wyrażenia algebraiczne. Mnożenie wyrażeń wymiernych.

Ćwiczenie: L3-020-11-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym mnożenie wyrażeń wymiernych. Pokaz dzieli się na dwie zakładki. W każdej zakładce jest przedstawiony schemat mnożenia dwóch wyrażeń wymiernych. Przełączanie pomiędzy zakładkami następuje przez kliknięcie w wybraną zakładkę.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-020-11-01_1.gif
Generuje nowe wyrażenia wymierne w każdej z zakładek.
L3-020-11-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Mnożenie wyrażeń wymiernych.

Ćwiczenie: L3-020-11-02

Opis działania

Jest to program typu Problem. Użytkownik ma za zadanie pomnożyć dwa wyrażenia wymierne, wyznaczyć dziedzinę otrzymanego iloczynu oraz podać postać wyrażenia W(x). Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel ćwiczenia, po prawej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Po naciśnięciu wyróżnionych pól pojawi się kalkulator, za pomocą którego należy wpisać odpowiedź. Użytkownik w każdym pytaniu może  dwukrotnie skorzystać z Pomocy. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać trzy punkty. Każde użycie Pomocy kosztuje jeden punkt.
L3-020-11-02_1.gif

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-020-11-02_2.gif
Zostanie wyświetlone częściowe rozwiązanie.
L3-020-11-02_3.gif
Określają ilość elementów wyłączonych z dziedziny.
L3-020-11-02_4.gif
Przyciski wyboru rodzaju odpowiedzi.
L3-020-11-02_5.gif
Określają stopień wielomianu W(x).
L3-020-11-02_6.gif
Przyciski wyboru poziomu trudności zadań
L3-020-11-02_7.gif
Określają ilość wybranych pytań.
L3-020-11-02_8.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
L3-020-11-02_9.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.
L3-020-11-02_10.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
L3-020-11-02_11.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
L3-020-11-02_12.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
L3-020-11-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Dzielenie wyrażeń wymiernych.

Ćwiczenie: L3-020-11-04

Opis działania

Jest to program typu Problem. Użytkownik ma za zadanie podzielić dwa wyrażenia wymierne, wyznaczyć dziedzinę otrzymanego ilorazu oraz podać postać wyrażenia W(x). Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel ćwiczenia, po prawej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Po naciśnięciu wyróżnionych pól pojawi się kalkulator, za pomocą którego należy wpisać odpowiedź. Użytkownik w każdym pytaniu może  dwukrotnie skorzystać z Pomocy. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać trzy punkty. Każde użycie Pomocy kosztuje jeden punkt.
L3-020-11-04_1.gif

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-020-11-04_2.gif
Zostanie wyświetlone częściowe rozwiązanie.
L3-020-11-04_3.gif
Określają ilość elementów wyłączonych z dziedziny.
L3-020-11-04_4.gif
Przyciski wyboru rodzaju odpowiedzi.
L3-020-11-04_5.gif
Określają stopień wielomianu W(x).
L3-020-11-04_6.gif
Przyciski wyboru poziomu trudności zadań
L3-020-11-04_7.gif
Określają ilość wybranych pytań.
L3-020-11-04_8.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
L3-020-11-04_9.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.
L3-020-11-04_10.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
L3-020-11-04_11.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
L3-020-11-04_12.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
L3-020-11-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Dodawanie wyrażeń wymiernych.

Ćwiczenie: L3-020-11-06

Opis działania

Jest to program typu Problem. Użytkownik ma za zadanie dodać dwa wyrażenia wymierne, wyznaczyć dziedzinę otrzymanej sumy oraz podać postać wyrażenia W(x). Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel ćwiczenia, po prawej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Po naciśnięciu wyróżnionych pól pojawi się kalkulator, za pomocą którego należy wpisać odpowiedź. Użytkownik w każdym pytaniu może  dwukrotnie skorzystać z Pomocy. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać trzy punkty. Każde użycie Pomocy kosztuje jeden punkt.
L3-020-11-06_1.gif

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-020-11-06_2.gif
Zostanie wyświetlone częściowe rozwiązanie.
L3-020-11-06_3.gif
Określają ilość elementów wyłączonych z dziedziny.
L3-020-11-06_4.gif
Przyciski wyboru rodzaju odpowiedzi.
L3-020-11-06_5.gif
Określają stopień wielomianu W(x).
L3-020-11-06_6.gif
Przyciski wyboru poziomu trudności zadań
L3-020-11-06_7.gif
Określają ilość wybranych pytań.
L3-020-11-06_8.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
L3-020-11-06_9.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.
L3-020-11-06_10.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
L3-020-11-06_11.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
L3-020-11-06_12.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
L3-020-11-06

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Odejmowanie wyrażeń wymiernych.

Ćwiczenie: L3-020-11-07

Opis działania

Jest to program typu Problem. Użytkownik ma za zadanie odjąć dwa wyrażenia wymierne, wyznaczyć dziedzinę otrzymanej różnicy oraz podać postać wyrażenia W(x). Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel ćwiczenia, po prawej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Po naciśnięciu wyróżnionych pól pojawi się kalkulator, za pomocą którego należy wpisać odpowiedź. Użytkownik w każdym pytaniu może  dwukrotnie skorzystać z Pomocy. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać trzy punkty. Każde użycie Pomocy kosztuje jeden punkt.
L3-020-11-07_1.gif

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-020-11-07_2.gif
Zostanie wyświetlone częściowe rozwiązanie.
L3-020-11-07_3.gif
Określają ilość elementów wyłączonych z dziedziny.
L3-020-11-07_4.gif
Przyciski wyboru rodzaju odpowiedzi.
L3-020-11-07_5.gif
Określają stopień wielomianu W(x).
L3-020-11-07_6.gif
Przyciski wyboru poziomu trudności zadań
L3-020-11-07_7.gif
Określają ilość wybranych pytań.
L3-020-11-07_8.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
L3-020-11-07_9.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.
L3-020-11-07_10.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
L3-020-11-07_11.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
L3-020-11-07_12.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
L3-020-11-07

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie