Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo

Tytuł: Doświadczenie losowe. Zdarzenia elementarne.

Ćwiczenie: L3-141-13-01

Opis działania

Jest to ćwiczenie pokazowe, prezentujące podstawowe pojęcia z zakresu doświadczeń losowych i zdarzeń elementarnych.

Po uruchomieniu ćwiczenia można przełączać pokaz między trzema zakładkami. Prezentują one trzy różne doświadczenia losowe: rzut kostką do gry, rzut monetą i losowanie kul z urny.

L3-141-13-01_1.gif
L3-141-13-01_2.gif
L3-141-13-01_3.gif
Przyciski pozwalające poruszać się po trzech zakładkach pola wizualizacji, prezentujących różne doświadczenia losowe.

Na każdej zakładce opisany jest zbiór zdarzeń elementarnych, oraz dostępny jest przycisk:

L3-141-13-01_4.gif
L3-141-13-01_5.gif
L3-141-13-01_6.gif


Kliknięcie na tych przyciskach jest wykonaniem doświadczenia losowego, w którym wykonywany jest rzut kostką, rzut monetą lub losowana jest kula z urny.

L3-141-13-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Liczba zdarzeń elementarnych w doświadczeniu losowym.

Ćwiczenie: L3-141-13-02

Opis działania

Jest to ćwiczenie pokazowe, prezentujące podstawowe pojęcia z zakresu doświadczeń losowych i zdarzeń elementarnych.

Po uruchomieniu ćwiczenia pokazane są przykłady dwóch doświadczeń losowych, rzut dwoma kostkami do gry i trzykrotny rzut monetą. Panel prezentuje informacje na temat rzutu kostkami, a na panelu dolnym omawiany jest trzykrotny rzut monetą.

L3-141-13-02_1.gif
L3-141-13-02_2.gif
Przyciski pozwalające na jednokrotne wykonanie doświadczenia losowego.

L3-141-13-02_3.gif
Kliknnięcie na tym przycisku wyświetla zbiór zdarzeń elementarnych niezależnie dla każdego z doświadczeń.

L3-141-13-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Określanie zdarzeń elementarnych w doświadczeniach losowych.

Ćwiczenie: L3-141-13-03

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy w nim obliczyć ilość zdarzeń elementarnych w opisanym doświadczeniu losowym.

Po uruchomieniu ćwiczenia należy wybrać liczbę pytań, która będzie składać się na jedną serię zadań. Domyślnie seria liczy 10 pytań. Ćwiczenie jest formą testu i udzielenie odpowiedzi polega na kliknięciu jeden z przycisków z podanym wynikiem.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. W panelu odpowiedzi znajdują się cztery przyciski pozwalające wskazać prawidłowy wynik.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-141-13-03_1.gif
L3-141-13-03_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.L3-141-13-03_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

L3-141-13-03_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

L3-141-13-03_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

L3-141-13-03_6.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

L3-141-13-03_7.gif
Kliknięcie na tym przycisku wyświetla okno pomocy, w którym umieszczone są informacje pozwalające prawidłowo zinterpretować doświadczenie losowe i udzielić prawidłowej odpowiedzi.

L3-141-13-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Przestrzeń zdarzeń elementarnych

Ćwiczenie: L3-141-14-01

Opis działania

W pokazie prezentowane są różne zagadnienia związane z pojęciem przestrzeni zdarzeń elementarnych. Na pierwszej zakładce prezentowane jest pojęcia przestrzeni zdarzeń elementarnych. Zakładka druga i trzecia poświęcone są omówieniu pojęcia zdarzeń sprzyjających. Zakładka ostatnia omawia na przykładach zdarzenia losowe niemożliwe oraz pewne zdarzenia losowe.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-141-14-01_1.gif
Zakładka prezentuje na kilku przykładach doświadczeń losowych pojęcie przestrzeni zdarzeń elementarnych. Za pomocą poniższych pól wyboru należy dokonać wyboru rodzaju doświadczenia losowego, które będzie analizowane pod kątem przestrzeni zdarzeń losowych. MARK8_.gifMARK9_.gifRzut monetą MARK10_.gifMARK11_.gifDwukrotny rzut monetą MARK12_.gifMARK13_.gifTrzykrotny rzut monetą MARK14_.gifMARK15_.gifRzut kostką MARK16_.gifMARK17_.gifDwukrotny rzut kostką MARK18_.gifMARK19_.gifRzut monetą i kostką W panelu po prawej stronie wyświetlane są wszystkie zdarzenia losowe dla wybranego doświadczenia losowego oraz podawana jest liczebność zbioru zdarzeń elementarnych.
L3-141-14-01_2.gif
Zakładka prezentuje pojęcie zdarzeń elementarnych sprzyjających danemu zdarzeniu. Za pomocą pól wyboru można skupić uwagę na okreśłonym doświadczeniu losowym, dla którego generowane są trzy przykłady zdarzeń losowych. MARK20_.gifMARK21_.gifTrzykrotny rzut monetą MARK22_.gifMARK23_.gifDwukrotny rzut kostką MARK24_.gifMARK25_.gifRzut monetą i kostką W panelu po prawej stronie wyświetlane są wszystkie zdarzenia losowe dla wybranego doświadczenia losowego oraz ramką w kolorze żółtym zaznaczane są zdarzenia losowe sprzyjąjące wybranemu zdarzeniu losowemu. Podawana jest liczebność zbioru zdarzeń elementarnych oraz liczba zdarzeń sprzyjających.
L3-141-14-01_3.gif
Zakładka ta zawiera formę sprawdzianu z umiejętności identyfiwania zdarzeń sprzyjających. Dla tego samego zestawu doświadczeń losowych generowane są różne zestawy trzech zdarzeń losowych, dla których należy wskazać zdarzenia elementarne sprzyjające.
L3-141-14-01_4.gif
Przycisk pozwala sprawdzić poprawność zakwalifikowania zdarzeń elementarnych do zdarzeń sprzyjających.
L3-141-14-01_5.gif
Przycisk pozwala wykasować dokonane zaznczenia zdarzeń sprzyjających i rozpocząć oznaczanie od początku.
L3-141-14-01_6.gif
Zakładka definiuje pojęcie zdarzenia pewnego i niemoźliwego oraz ilustruje te pojęcia odpowiednimi przykładami.
L3-141-14-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Działania na zdarzeniach losowych

Ćwiczenie: L3-141-14-03

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. W doświadczeniu polegającym na rzucie dwunastościenną kostką zdefiniowane są dwa zdarzenia A i B. Należy wyznaczyć listę zdarzeń sprzyjających podanej kombinacji obu zdefiniowanych zdarzeń.

Po uruchomieniu ćwiczenia należy wybrać liczbę pytań, która będzie składać się na jedną serię zadań. Domyślnie seria liczy 10 pytań. W ćwiczeniu należy wskazać elementy sprzyjające podanej kombinacji zdarzeń A i B.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. W panelu odpowiedzi znajduje się 12 przycisków z liczbami od 1 do 12 pozwalające wskazać elementy zbioru odpowiedzi.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-141-14-03_1.gif
L3-141-14-03_2.gif
Wybiera ilość pytań w jednej serii zadań, domyślnie jest to wartość 10.

L3-141-14-03_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

L3-141-14-03_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

L3-141-14-03_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia przywracając stan początkowy.

L3-141-14-03_6.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

L3-141-14-03_7.gif
Kliknięcie na tym przycisku wyświetla okno pomocy, w którym umieszczone są informacje pozwalające prawidłowo zinterpretować doświadczenie losowe i udzielić prawidłowej odpowiedzi.

L3-141-14-03_8.gif
Kliknięcie na tym przycisku kasuje aktualnie dokonany wybór elementów.

L3-141-14-03_9.gif
Przycisk, na którym kliknięcie zznacza wszystkie elementy.

L3-141-14-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Prawdopodobieństwo klasyczne. Losowanie kul z urny.

Ćwiczenie: L3-141-17-02

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego, w którym należy obliczyć prawdopodobieństwo klasyczne przy losowaniu kul z urny.

Jedna seria zadań może zawierać od 1 do 10 pytań. Domyślnie seria liczyć będzie 10 pytań. Wartość domyślna może być zmieniona przed rozpoczęciem ćwiczenia.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Panel odpowiedzi zawiera pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:
L3-141-17-02_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
L3-141-17-02_2.gif
L3-141-17-02_3.gif
L3-141-17-02_4.gif
L3-141-17-02_5.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Panel odpowiedzi podświetla się na zielono, gdy jest ona prawidłowa, lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, za niepoprawną 0.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-141-17-02_6.gif
L3-141-17-02_7.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań, domyślnie ustawiona na 10.

L3-141-17-02_8.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

L3-141-17-02_9.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

L3-141-17-02_10.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

L3-141-17-02_11.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

L3-141-17-02_12.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

L3-141-17-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Prawdopodobieństwo klasyczne. Liczba kul w urnie.

Ćwiczenie: L3-141-17-05

Opis działania

Jest to ćwiczenie w formie testu. Należy w nim obliczyć różnicę ile kul znajduje się w urnie, przy założeniu określonego prawdopodobieństwa wylosowania określonej kuli.

Po uruchomieniu ćwiczenia należy wybrać liczbę pytań, która będzie składać się na jedną serię zadań. Domyślnie seria liczy 10 pytań. Ćwiczenie jest formą testu i udzielenie odpowiedzi polega na kliknięciu jednego z przycisków z podanym wynikiem.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. W panelu odpowiedzi znajdują się cztery przyciski pozwalające wskazać prawidłowy wynik.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-141-17-05_1.gif
L3-141-17-05_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście, domyślnie ustawioną na 10.L3-141-17-05_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

L3-141-17-05_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

L3-141-17-05_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

L3-141-17-05_6.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

L3-141-17-05_7.gif
Przyciski wyboru ograniczenia czasu. Domyślnie na udzielnie odpowiedzi dostępne jest 60 sekund. Po tym czasie nie jest już możliwe udzielenie odpowiedzi, można jedynie przejść do następnego pytania.

L3-141-17-05

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Prawdopodobieństwo klasyczne. Losowanie określonej kombinacji kart z talii.

Ćwiczenie: L3-141-17-06

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy w nim obliczyć prawdopodobieństwo wylosowania określonej kombinacji kart przy losowaniu ustalonej liczby kart z talii.

Po uruchomieniu ćwiczenia należy wybrać liczbę pytań, która będzie składać się na jedną serię zadań. Domyślnie seria liczy 10 pytań. Udzielenie odpowiedzi polega na kliknięciu jednego z przycisków z podanym wynikiem.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. W panelu odpowiedzi znajdują się cztery przyciski pozwalające wskazać prawidłowy wynik.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-141-17-06_1.gif
L3-141-17-06_2.gif
Wybiera liczbę pytań w ćwiczeniu, domyślnie ustawioną na 10.L3-141-17-06_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

L3-141-17-06_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

L3-141-17-06_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

L3-141-17-06_6.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

Ćwiczenie posiada ograniczenie czasowe. Na udzielenie odpowiedzi dostępne jest 30 sekund. Po tym czasie nie jest już możliwe udzielenie odpowiedzi, można jedynie przejść do następnego pytania. W ćwiczeniu masz dwie próby na udzielenie poprawnej odpowiedzi.

L3-141-17-06

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie