Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Liczby rzeczywiste

Liczby rzeczywiste

Pierwiastki

Tytuł: Liczby niewymierne. Definicja i przykłady.

Ćwiczenie: L1-010-08-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu tym został zaprezentowany zbiór liczb niewymiernych. Na górze ekranu znajduje się definicja liczby niewymiernej. Poniżej zostały przedstawione przykłady liczb niewymiernych.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-08-01_1.gif
Generuje nowe liczby niewymierne.
L1-010-08-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Pierwiastek z liczby nieujemnej.

Ćwiczenie: L1-010-15-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym pierwiastki z liczby nieujemnej. Podane są 3 rodzaje pierwiatków - kwadratowy, sześcienny oraz n-tego stopnia. Przy każdym jest wstęp teoretyczny oraz przykład. Za pomocą suwaków można zmieniać wartości liczby pierwiastkowanej.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-15-01_1.gif
Zmienia wartość liczby pierwiastkowanej.
L1-010-15-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Prawa działań na pierwiastkach. Wyłączanie czynnika i usuwanie niewymierności.

Ćwiczenie: L1-010-15-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to pokaz prezentujący prawa działań na pierwiastkach, wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka i usuwanie niewymierności z mianownika. Każda z tych czynności jest przedstawiona w oddzielnej zakładce.

Przełączanie między zakładkami następuje poprzez kliknięcie w wybraną zakładkę.

W każdej zakładce znajduje się opis teoretyczny i przykład. Użytkownik może zmieniać przykłady przez zmianę wartości liczb w nich użytych.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-15-02_1.gif
Zmieniają wartość liczb w przykładach.

L1-010-15-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Liczby rzeczywiste. Obliczanie wartości pierwiastków.

Ćwiczenie: L1-010-15-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu tym Użytkownik ma za zadanie obliczyć wartość pierwiastka. Dostępne są dwa stopnie trudności wyświetlanych zadań.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel ćwiczenia, po lewej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Po najechaniu kursorem myszki na liczbę pojawi się jej rozkład na czynniki pierwsze. Aby wprowadzić odpowiedź należy nacisnąć wyróżnione pole, wtedy pojawi się kalkulator, za pomocą którego należy wpisać odpowiedź.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-15-04_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.

L1-010-15-04_2.gif
Określają stopień trudności wyświetlanych zadań. I - zadania łatwe, II - zadanie trudniejsze.

L1-010-15-04_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

L1-010-15-04_4.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.

L1-010-15-04_5.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

L1-010-15-04_6.gif
Sprawdza, czy udzielona odpowiedź jest poprawna przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

L1-010-15-04_7.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

L1-010-15-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Liczby rzeczywiste. Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka.

Ćwiczenie: L1-010-15-05 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu tym Użytkownik ma za zadanie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel ćwiczenia, po lewej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Po najechaniu kursorem myszki na liczbę pojawi się jej rozkład na czynniki pierwsze. Aby wprowadzić odpowiedź należy nacisnąć wyróżnione pole, wtedy pojawi się kalkulator, za pomocą którego należy wpisać odpowiedź.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-15-05_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.

L1-010-15-05_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

L1-010-15-05_3.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.

L1-010-15-05_4.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

L1-010-15-05_5.gif
Sprawdza, czy udzielona odpowiedź jest poprawna przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

L1-010-15-05_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

L1-010-15-05

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Pierwiastki. Czynnik pod znakiem pierwiastka. Przyporządkuj wartości do podanych pierwiastków.

Ćwiczenie: G2-030-03-02

Opis działania

Jest to program typu Test. Sprawdza, czy użytkownik potrafi powiązać pierwiastek z równą mu liczbą.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel testu, po lewej przyciski kontrolne.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Użytkownik kliknięciem wybiera odpowiedź i przesuwa ją na odpowiednie miejsce. Ponowne kliknięcie powoduje pozostawienie odpowiedzi w wybranej ramce. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą prawidłowo dopasowaną liczbę przyznawane są 2 punkty. Jeżeli została użyta pomoc, to za dobrą odpowiedź można otrzymać 1 punkt. Czyli za jedno zadanie można maksymalnie otrzymać 20 punktów.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-030-03-02_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.

G2-030-03-02_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G2-030-03-02_3.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.

G2-030-03-02_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G2-030-03-02_5.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G2-030-03-02_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G2-030-03-02_7.gif
Przycisk pozwala aktywować tryb pomocy. Polega on na tym, że po najechaniu wskaźnikiem myszy na liczbę pod pierwiastkiem w polu odpowiedzi, wyświetlony zostaje rozkład tej liczby na czynniki pierwsze, co ułatwia wyłączenie czynnika przed znak pierwiastka.

G2-030-03-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Pierwiastki. Szeregowanie liczb zawierających pierwiastki.

Ćwiczenie: G2-030-12-02

Opis działania

Jest to program typu Test. Sprawdza czy użytkownik potrafi oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki stopnia 2 i 3. Użytkownik na wstępie zostaje poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i o tym by wybrał ilość pytań, która będzie mu zadana, domyślnie ustawioną na 10. Ekran dzieli się na strony dolną – panel testu i górną – kontrolery. Po wybraniu ilości pytań można zacząć test, od tego momentu panel wyboru ilości jest nieaktywny. Główną częścią panelu wizualizacji jest oś liczbowa i strzałki wskazujące 10 punktów na niej odpowiadających wartościom 10 wylosowanych wyrażeń. Przy strzałkach znajdują się ramki na odpowiedzi. Użytkownik kliknięciem wybiera odpowiedź i przesuwa ją na odpowiednie miejsce, drugim kliknięciem zostawią ją tam. Po ustawieniu wyników aby przejść do następnego pytania należy je najpierw sprawdzić, podświetlają się wtedy one odpowiednio na zielono/czerwono. Użytkownik może również skorzystać z pomocy, która wpisuje przybliżone wartości wyrażeń. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów w tej serii pytań. W każdym momencie test można zresetować.

Punktacja

G2-030-12-02_1.gif

Elementy obsługi ćwiczenia

Ilość pytań w serii:

G2-030-12-02_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 10
G2-030-12-02_3.gif
Rozpoczyna test.
G2-030-12-02_4.gif
Resetuje test, bez podania wyniku. Trzeba go nacisnąć po zakończeniu testu, aby rozpocząć nowy.
G2-030-12-02_5.gif
Przechodzi do następnego pytania
G2-030-12-02_6.gif
Sprawdza poprawność udzielonych odpowiedzi i zaznacza je odpowiednio na zielono/czerwono. Niezbędny do przejścia do następnego zadania.
G2-030-12-02_7.gif
Wyświetla przybliżoną wartość wyrażenia.
G2-030-12-02_8.gif
Podsumowywuje wyniku testu.
G2-030-12-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie