Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Potęgi, Funkcja potęgowa*

Potęgi, Funkcja potęgowa*

Równania i nierówności potęgowe

Tytuł: Liczba rozwiązań równań potęgowych.

Ćwiczenie: L2-060-02-02

Opis działania

Kosze opisane są tekstem wskazującym na liczbę rozwiązań podanego równania. Przeciągnij równanie do odpowiedniego kosza, w zależności od tego, ile ma rozwiązań. Masz też do dyspozycji kosz, do którego wrzucisz wzór, jeśli nie znasz odpowiedzi na postawione pytanie.

W ćwiczeniu generowane są kolejne typy równań, które wybierane są z losowo dobieranymi parametrami.

Na podstawie postaci równania należy określić ile ma ono rozwiązań oraz przeciągnąć, za pomocą myszy, wzór równania do odpowiedniego kosza.

Wzory równań umieszczone w koszach są wyświetlane w różnych kolorach w zależności od tego czy zostały wrzucone do odpowiedniego kosza. Jeśli wzór znalazł się w prawidłowym koszu to jest on wyświetlany w kolorze zielonym. Gdy kosz był błędnie wybrany, wzór jest wyświetlany w kolorze czerwonym. Wzory wrzucone do kosza z opisem Nie wiem są wyświetlane w kolorze fioletowym.

Masz do dyspozycji jeden poziom pomocy. Po kliknięciu na przycisk pomocy liczba koszy wśród, których zawarty jest prawidłowy kosz, zostanie ograniczona do dwóch koszy oznaczonych na pomarańczowo.  

Jeżeli odpowiesz poprawnie bez pomocy otrzymasz 3 punkty. Poprawna odpowiedź po skorzystaniu pomocy pozwala na zdobycie tylko jednego punktu.

Elementy obsługi ćwiczenia

Zestaw przycisków dostępnych poniżej panelu wizualizacji pozwala na następujące operacje:

L2-060-02-02_1.gif
Przycisk pomocy, którego rolą jest wygenerowanie podpowiedzi, która polega na ograniczeniu możliwych do wyboru koszy do dwóch.

L2-060-02-02_2.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań. Domyślną wartością jest 10.

L2-060-02-02_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna serię zadań.

L2-060-02-02_4.gif
Kasuje stan ćwiczenia przywracając początkowe ustawienia.

L2-060-02-02_5.gif
Przycisk ten pojawia się po zakończonej serii zadań. Pozwala wyświetlić podsumowanie zdobytych punktów.

L2-060-02-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Rozwiązywanie nierówności potęgowych.

Ćwiczenie: L2-060-02-04

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy w nim określić zbiór rozwiązań nierówności potęgowej.

Po uruchomieniu ćwiczenia należy wybrać liczbę pytań, która będzie składać się na jedną serię zadań. Domyślnie seria liczy 14 pytań. Udzielenie odpowiedzi polega na kliknięciu jeden z przycisków z podanym wynikiem.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. W panelu odpowiedzi znajdują się cztery przyciski pozwalające wskazać prawidłową odpowiedź. Za dobrą odpowiedź przyznawany jest jeden punkt.

Elementy obsługi ćwiczenia

L2-060-02-04_1.gif
L2-060-02-04_2.gif
Wybór liczby pytań w serii. Domyślnie ustawiona jest wartość 14.

L2-060-02-04_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

L2-060-02-04_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

L2-060-02-04_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

L2-060-02-04_6.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

L2-060-02-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie