Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole

Interaktywna matematyka.

POKAZY

POKAZY Zobacz jak działają ćwiczenia interaktywne!

Wybrane ćwiczenia interaktywne prezentujemy w formie video. Lektor prezentuje wybrane możłiwości interaktywnych ćwiczeń, uzupełniając przekaz komentarzem słownym.

Ta forma prezentacji ćwiczeń bardzo wyraźnie pokazuje charakter ćwiczeń i zawarte w nich elementy interaktywnej ingerencji w przebieg ćwiczenia. Filmy pokazane poniżej nie są elementem portalu, pokazują one jedynie jak wygląda praca z interaktywnymi ćwiczeniami.

Prezentowane filmy zostały nagrane w wysokiej rozdzielczości ekranu HD.

 

 
Algebra Algebra

Problem Iloraz potęg o tych samych podstawach. Wskaż pary brakujących wykładników potęg
Problem Potęga o wykładniku naturalnym. Znak potęgi liczby wymiernej
Pokaz Wartość bezwzględna jako odległość na osi liczbowej
Pokaz Oprocentowanie oszczędności i kredytów

 


Ciągi liczbowe Ciągi liczbowe

 

Pokaz Monotoniczność ciągu. Ciągi rosnące, malejące i niemonotoniczne
Pokaz Granica ciągu. Ilustracja definicji granicy ciągu

 


Funkcje Funkcje

 

Test Rozpoznawanie wykresów i własności funkcji |x|, sgn(x), x-[x]
Test Hiperbola. Przypisanie wzoru funkcji do wykresu
Pokaz Funkcja kwadratowa z wartością bezwzględną
Pokaz Przekształcenia wykresów funkcji, odpowiedniki operacji arytmetycznych
Pokaz Proporcjonalność odwrotna
Pokaz Funkcje. Odczytywanie własności funkcji z wykresu
Pokaz Wyrażenia algebraiczne. Dodawanie i odejmowanie wielomianów
Pokaz Własności paraboli

 


Równania i nierówności Równania i nierówności

 

Pokaz Związki między wielkościami. Zapisywanie za pomocą równań pierwszego stopnia

 


Geometria Geometria

 

Test Wielokąty foremne i ich własności
Test Prostokąt. Rysowanie prostokątów o podanym polu i obwodzie
Test Figury w układzie współrzędnych. Współrzędne punktu
Test Symetria środkowa. Punkty symetryczne względem punktu
Test Odcinki w zbiorach punktów
Test Twierdzenie Pitagorasa w poszukiwaniu skarbów
Pokaz Symietria osiowa. Przekształcanie figury w symetrii osiowej
Pokaz Liczba Pi. Definicja
Pokaz Obrót figury wokół początku układu współrzędnych
Pokaz Nierówność trójkąta. Wybór liczb, które mogą stanowić długości boków trójkąta
Pokaz Styczna do okręgu. Konstrukcja stycznej do okręgu
Pokaz Symetria osiowa. Złożenie dwóch symetrii osiowych
Pokaz Wzajemne położenie prostej i okręgu

 


Bryły Bryły

 

Pokaz Pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego
Pokaz Graniastosłup prosty, pochyły i prawidłowy. Definicje i przykłady
Pokaz Wzajemne położenie płaszczyzn