Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Koła i okręgi

Koła i okręgi

Długość okręgu

Tytuł: Liczba π. Definicja.

Ćwiczenie: G1-100-01-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający stosunek długości okręgu do jego średnicy.

Ekran wizualizacji jest podzielony na dwie główne części. Po lewej stronie znajduje się interaktywny pokaz. Użytkownik dowolnie zmienia położenie punktu A. Po prawej stronie wyświetlają się długości promienia okręgu, jego średnicy oraz długość samego okręgu. Podana jest również wartość liczby π, czyli stosunek długości okręgu do jego średnicy.

Suwak w dolnym rogu panelu opisu pozwala zmieniać liczbę cyfr dziesiętnych, wyświetlanych w przybliżonej wartości liczby π.

G1-100-01-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Okrąg. Rysowanie okręgów o podanych własnościach.

Ćwiczenie: G2-100-05-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie narysować okrąg o podanych własnościach. Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się interaktywny panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Treść zadania pojawia się na górze panelu kontrolnego. Użytkownik, w zależności od treści zadania, może zmieniać promień okręgu przez zmianę położenia wyróżnionego punktu. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za narysowanie okręgu, spełniającego wymagne własności podane w treści zadania użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-100-05-04_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.
G2-100-05-04_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
G2-100-05-04_3.gif
Resetuje test.
G2-100-05-04_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
G2-100-05-04_5.gif
Sprawdza poprawność odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
G2-100-05-04_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
G2-100-05-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Długość łuku okręgu.

Ćwiczenie: G2-100-05-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem przedstawiającym sposób obliczania długości okręgu.

Ekran ćwiczenia składa się z opisu znajdującego się po prawej stronie oraz interaktywnego rysunku po lewej. Użytkownik może zmieniać zakres kąta przeciągając biały punkt. Zmiana położenia czarnego punktu powoduje zmianę promienia okręgu. W dolnej części opisu wyświetlają się obliczenia długości łuku w zależności od miary kąta i długości promienia.

 

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-100-05-02_1.gif
Przyciski wyboru miary kąta oraz długości promienia. Użytkownik może od razu ustawić rysunek na intersujące go wartości.
 
G2-100-05-02_2.gif
Przywraca początkowe miary kątów ∠ASB = 90°, r = 2MARK3_.gif.  
 
G2-100-05-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie