Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Pojęcie funkcji

Pojęcie funkcji

Funkcje okresowe*

Tytuł: Funkcje okresowe. Odczytywanie okresu zasadniczego funkcji.

Ćwiczenie: L1-040-06-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu tym Użytkownik ma za zadnie wyznaczyć okres zasadniczy funkcji okresowej.

Po prawiej stronie ćwiczenia znajduje się opis teoretyczny, po lewej wyświetla się funkcja okresowa.  

Dla każdej wygenerowanej funkcji należy wybrać odpowiedni okres zasadniczy z rozwijalnej listy znajdującej się na górze panelu sterowania.

Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi wyświetli się komunikat informujący o jej poprawności oraz wyświetlający poprawną odpowiedź. Jeżeli udzielona odpowiedź była prawidłowa komunikat będzie wyświetlony na zielono, jeżeli błędna - na czerwono.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-040-06-02_1.gif
Określa okres zasadniczy podanej funkcji.

L1-040-06-02_2.gif
Po jego naciśnięciu następuje sprawdzenie udzielonej odpowiedzi. Pojawi się komunikat inforumjący o jej poprawności.

L1-040-06-02_3.gif
Generuje nową funkcję.

L1-040-06-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie