Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Figury geometryczne

Figury geometryczne

Czworokąty i ich własności

Tytuł: Czworokąty. Rysowanie czworokątów o podanych własnościach.

Ćwiczenie: G1-090-03-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie narysować czworokąt o podanych własnościach. Lokalizację wierzchołków czworokąta zmienia się poprzez przytrzymanie lewego przycisku myszki i przeciągnięcie ich na wybrane miejsce.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się interaktywny panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Na górze panelu kontrolnego pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o liczbie zdobytych punktów.

Punktacja

Za narysowanie czworokąta spełniającego wymagane własności Użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-090-03-04_1.gif
G1-090-03-04_2.gif
Określają liczbę wybranych pytań.

G1-090-03-04_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-090-03-04_4.gif
Resetuje test.

G1-090-03-04_5.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G1-090-03-04_6.gif
Sprawdza poprawność odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G1-090-03-04_7.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów

G1-090-03-04_8.gif
Zostaną zaznaczone na rysunku kąty i wyświetlone ich miary.

G1-090-03-04_9.gif
Na rysunku zostaną podane długości poszczególnych boków.

G1-090-03-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie