Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Funkcja liniowa

Funkcja liniowa

Równoległość i prostopadłość prostych

Tytuł: Równoległość i prostopadłość prostych w układzie współrzędnych.

Ćwiczenie: L1-120-03-07 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to pokaz uczący jak określić czy proste są prostopadłe czy równoległe, mając równania prostych w postaci kierunkowej. Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajdują się opis i definicje, natomiast po prawej interaktywny wykres. Na wykresie znajdują się dwie proste, wraz z zaznaczonymi punktami oraz kątami. Pod wykresem znajdują się przyciski i wzory wyświetlanych prostych. Użytkownik może zmieniać kąt nachylenia jednej z prostych lub, za pomocą przycisków, ustawić prostą tak by była prostopadła bądź równoległa do prostej l.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-120-03-07_1.gif
Obrót wokół punktu B zmienia kąt nachylenia prostej k.
L1-120-03-07_2.gif
Ustawia prostą k prostopadle do prostej l.
L1-120-03-07_3.gif
Ustawia prostą k równolegle do prostej l.
L1-120-03-07

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie