Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Stereometria

Stereometria

Graniastosłupy

Tytuł: Graniastosłup prosty, pochyły i prawidłowy. Definicje i przykłady.

Ćwiczenie: L3-130-04-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W pokazie zostały zaprezentowane różne przykłady graniastosłupów.

Ekran jest podzielony na pięć zakładek: - Graniastosłup, - Graniastosłup prosty, - Graniastosłup pochyły, - Graniastosłup prawidłowy, - Wysokość graniastosłupa.

W każdej zakładce znajduje się ekran wizualizacji z wybranym rodzajem graniastosłupa oraz definicja takiego graniastosłupa. Użytkownik może obracać rysunek w dowolnej płaszczyźnie tak, aby zobaczyć go z każdej strony.

Przełączanie między zakładkami następuje przez kliknięcie na wybraną zakładkę.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-130-04-01_1.gif
Generuje nowy graniastosłup na rysunku.

L3-130-04-01_2.gif
Pozwala na obracanie rysunku w dowolnym kierunku.

L3-130-04-01_3.gif
Odznaczenie tej opcji pozwala obracać rysunek w każdej płaszczyźnie.

L3-130-04-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Graniastosłup prosty, pochyły i prawidłowy. Rozpoznawanie graniastosłupów.

Ćwiczenie: L3-130-04-02

Opis działania

Program sprawdza, czy użytkownik potrafi rozpoznawać rodzaj graniastosłupa. Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel testu, po lewej przyciski kontrolne. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego monentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. W panelu graficznym znajduje się graniastosłup prosty, prawidłowy lub pochyły. Pod grafiką znajdują się trzy przyciski, klikając w nie użytkownik dokonuje odpowiedzi. Poprawna odpowiedź zostanie podświetlona na zielono, błędna na czerwono. Po ostatnim pytaniu pojawia się komenatrz o ilości zdobytych punktów.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-130-04-02_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.
L3-130-04-02_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
L3-130-04-02_3.gif
Resetuje test.
L3-130-04-02_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
L3-130-04-02_5.gif
Pozwala na obracanie rysunku w dowolnym kierunku.
L3-130-04-02_6.gif
Kliknięcie jest udzieleniem odpowiedzi: Graniastosłup prosty.
L3-130-04-02_7.gif
Kliknięcie jest udzieleniem odpowiedzi: Graniastosłup pochyły.
L3-130-04-02_8.gif
Kliknięcie jest udzieleniem odpowiedzi: Graniastosłup prawidłowy.
L3-130-04-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Graniastosłupy prawidłowe.

Ćwiczenie: G1-120-01-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem przedstawiającym następujące graniastosłupy prawidłowe: trójkątny, czworokątny, pięciokątny i sześciokątny.

Ekran dzieli się na dwie części. Na górze ekranu znajduje się definicja graniastosłupa prawidłowego. Poniżej definicji widoczne są cztery zakładki poświęcone graniastosłupom prawidłowym w zależności od ich podstawy.

Przełączanie pomiędzy zakładkami następuje przez kliknięcie w wybraną zakładkę. W każdej zakładce znajduje się rysunek graniastosłupa, który można dowolnie obracać. Użytkownik może zmieniać wysokość graniastosłupa i długość krawędzi podstawy. Dostępne są także trzy typy widoku, z jakich można oglądać wybrany graniastosłup.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-120-01-03_1.gif
Zmienia widok graniastosłupa prawidłowego. Zaznaczenie opcji zablokowania osi obrotu daje możliwość zmieniania widoku tylko w jednej płaszczyźnie.

G1-120-01-03_2.gif
Zmieniają wysokość graniastosłupa prawidłowego bądź długość krawędzi podstawy.

G1-120-01-03_3.gif
Pola wyboru typu widoku. Pole swobodny wybór pozwala na dowolny obrót graniastosłupa prawidłowego. Typy widoku z boku lub z góry powodują wyświetlenie się graniastosłupa widzianego z zaznaczonej perspektywy.

G1-120-01-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Rozpoznawanie graniastosłupów prawidłowych.

Ćwiczenie: G1-120-01-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu tym Użytkownik ma za zadanie wskazać, spośród czterech graniastosłupów, graniastosłup prawidłowy.

Na początku należy wybrać liczbę pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Ekran dzieli się na dwie części. Po lewej stronie znajdują się przyciski kontrolne, a po prawej cztery rysunki graniastosłupów. Użytkownik udziela odpowiedzi poprzez kliknięcie na wybrany rysunek. Prawidłowo wybrany graniastosłup podświetli się na zielono, a błędnie wybrany na czerwono. Za poprawną odpowiedź można zdobyć 1 punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-120-01-04_1.gif
G1-120-01-04_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G1-120-01-04_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-120-01-04_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-120-01-04_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-120-01-04_6.gif
Zmienia punkt obserwacji wszystkich wyświetlonych graniastosłupów.

G1-120-01-04_7.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-120-01-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego.

Ćwiczenie: G1-120-03-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem przedstawiającym sposób obliczania pola powierzchni bocznej graniastosłupa prawidłowego. Pokaz został podzielony na cztery zakładki w zależności od podstawy graniastosłupa.

Przełączenie pomiędzy zakładkami następuję przez kliknięcie w wybraną zakładkę. W każdej zakładce znajduje się rysunek graniastosłupa, widok ściany bocznej i podstawy oraz obliczenia. Po prawej stronie ekranu widoczny jest opis pola powierzchni bocznej graniastosłupa z wszystkimi oznaczeniami. Użytkownik może zmieniać długość krawędzi podstawy oraz wysokość graniastosłupa. Korzystając z odpowiednich opcji można swobodnie zmieniać widok graniastosłupa prawidłowego bądź ustawić widok z boku lub z góry.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-120-03-01_1.gif
Zmieniają długości podstawy graniastosłupa i wysokości.

G1-120-03-01_2.gif
Zmienia widok prostopadłościanu. Zaznaczenie opcji zablokowania osi obrotu daj możliwość zmieniania widoku tylko w jednej płaszczyźnie.

G1-120-03-01_3.gif
Pola wyboru typu widoku. Pole swobodny wybór pozwala na dowolny obrót graniastosłupa prawidłowego. Typy widoku z boku lub z góry powodują wyświetlenie się graniastosłupa widzianego z zaznaczonej perspektywy.

G1-120-03-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Obliczanie pola powierzchni graniastosłupa prawidłowego.

Ćwiczenie: G1-120-03-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu tym Użytkownik ma za zadanie obliczyć całkowite pole powierzchni wyświetlanego graniastosłupa.

Na początku należy wybrać liczbę pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Ekran dzieli się na dwie części. Po lewej stronie znajdują się przyciski kontrolne, a po prawej pojawia się treść zadania wraz z rysunkiem. Użytkownik udziela odpowiedzi poprzez wprowadzenie odpowiedzi w pole lub pola poniżej rysunku. Prawidłowa odpowiedź podświetli się na zielono, a błędna na czerwono. Za poprawną odpowiedź można zdobyć 2 punkty.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-120-03-02_1.gif
G1-120-03-02_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście, domyślnie ustawioną na 10.

G1-120-03-02_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-120-03-02_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-120-03-02_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-120-03-02_6.gif
Zmienia widok prostopadłościanu. Zaznaczenie opcji zablokowania osi obrotu daje możliwość zmieniania widoku tylko w jednej płaszczyźnie.

G1-120-03-02_7.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-120-03-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Pole powierzchni i objętość graniastosłupa.

Ćwiczenie: L3-130-10-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający pole powierzchni i objętość graniastosłupa

Ekran ćwiczenia dzieli się na dwie zakładki. W każdej z nich znajduje się  pokaz i krótki opis pola powierzchni całkowitej graniastosłupa lub objętości graniastosłupa.

Użytkownik może obracać rysunek w dowolnej płaszczyźnie tak, aby zobaczyć go z każdej strony.

Przełączanie między zakładkami następuje przez kliknięcie na wybraną zakładkę.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-130-10-01_1.gif
Na rysunku zostaną zaznaczone ściany boczne graniastosłupa.

L3-130-10-01_2.gif
Na rysunku zostaną zaznaczone podstawy graniastosłupa.

L3-130-10-01_3.gif
Pozwala na obracanie rysunku w dolnym kierunku.

L3-130-10-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie