Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Równania, nierówności i układy równań

Równania, nierówności i układy równań

Nierówności z wartością bezwzględną*

Tytuł: Nierówność z wartością bezwzględną.

Ćwiczenie: G3-010-27-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest Pokazem prezentującym nierówności z wartością bezwzględną na osi liczbowej. Program składa się z czterech zakładek z różnymi typami nierówności:

|x| < a

|x| ≤ a

|x| > a

|x| ≥ a

Każda plansza zawiera wstęp teoretyczny oraz oś liczbową z zaznaczonymi rozwiązaniami nierówności. W dolnej części planszy znajduje się suwak ustawiający wartość parametru a. W celu wybrania innej planszy należy użyć przycisków znajdujących się na górnym panelu ćwiczenia.

Elementy obsługi ćwiczenia.

G3-010-27-01_1.gif
Zmienia wartość parametru a.
G3-010-27-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Nierówność z wartością bezwzględną. Wybór przedziału opisanego przez nierówność.

Ćwiczenie: G3-010-27-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu Test. Polega rozwiązaniu metodą graficzną podanych nierówności z wartością bezwzględną. Na początku Uczeń informowany jest o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony o wybór ilości zadanych mu pytań 1-10, domyślnie ustawiony na 10. Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz okno odpowiedzi po prawej. Po zaznaczeniu odpowiedzi podświetla się ona na zielono gdy jest prawidłowa, lub na czewono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź Użytkownik otrzymuje 1 punkt, za niepoprawną 0. W każdym momencie można użyć przycisku RESET, który kończy cały test bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia.

G3-010-27-02_1.gif
G3-010-27-02_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 10.
G3-010-27-02_3.gif
Rozpoczyna test.
G3-010-27-02_4.gif
Generuje nową nierówność.
G3-010-27-02_5.gif
Przerywa ćwiczenie.
G3-010-27-02_6.gif
Wyświetla ilość uzyskanych punktów w ćwiczeniu.
G3-010-27-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wartość bezwzględna. Dopasowanie nierówności do podanego przedziału.

Ćwiczenie: G3-010-27-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu Test. Polega znalezieniu nierówności z wartością bezwględną, która opisuje podane graficznie rozwiązanie.

Na początku Uczeń informowany jest o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony o wybór ilości zadanych mu pytań 1-10, domyślnie ustawiony na 10.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz okno odpowiedzi po prawej.

Po zaznaczeniu odpowiedzi podświetla się ona na zielono gdy jest prawidłowa, lub na czewono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź Użytkownik otrzymuje 1 punkt, za niepoprawną 0.

W każdym momencie można użyć przycisku RESET, który kończy cały test bez podawania końcowego wyniku.

 

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-010-27-03_1.gif
G3-010-27-03_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 10
 
G3-010-27-03_3.gif
Rozpoczyna test
 
G3-010-27-03_4.gif
Generuje nową nierówność
 
G3-010-27-03_5.gif
Przerywa ćwiczenie
 
G3-010-27-03_6.gif
Wyświetla ilość uzyskanych punktów w ćwiczeniu.
 
G3-010-27-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie