Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Procenty

Procenty

Procenty i promile

Tytuł: Procenty. Przedstawienie części wielkości jako jej procent lub promil.

Ćwiczenie: G1-040-01-01

Opis działania

Ćwiczenie dotyczy wyrażenia części pewnej wielkości jako jej procent lub promil.  

Panel ćwiczenia składa się z dwóch zakładek:
- Procent jako ułamek o mianowniku 100,
- Promil jako ułamek o mianowniku 1000.

Użytkownik przełącza się między zakładkami przez kliknięcie w wybraną zakładkę.

W pierwszej zakładce, oprócz części teoretycznej, znajduje się interaktywna prezentacja. Jest ona uruchamiana poprzez wciśnięcie przycisku. Użytkownik klikając na odpowiedni przycisk może zmienić prezentację wybierając opcję kwadrat lub koło. Kwadrat i koło są podzielone na sto części. Ilość pokolorowanych części zależy od wartości parametru procent.

Trzeci rodzaj prezentacji to interaktywna gra zręcznościowa, w której należy wypełnić wodą określoną procentowo część zbiornika. Kliknięcie na pionowej skali zbiornika, wyświetla podziałkę wyskalowaną w litrach lub procentach.

Druga zakładka zawiera pokaz dotyczący promili. Również znajduje się w niej część teoretyczna i prezentacja. W dolnej części panelu jest widoczny prostokąt podzielony na tysiąc części. Ilość pokolorowanych części prostokąta zależy od wartości parametru promil.

Elementy obsługi ćwiczeniaG1-040-01-01_1.gif
Resetuje pokaz, przywracając początkowe wartości.

G1-040-01-01_2.gif
Wyświetla rysunek w formie kwadratu z zakolo- rowaną, określoną procentowo jego częścią.

G1-040-01-01_3.gif
Wyświetla koło z zakolorowanym fragmentem.

G1-040-01-01_4.gif
Wyświetla wirtualny proces napełniania wodą określonej procentowo części zbiornika.

G1-040-01-01_5.gif
Powrót do wyświetlania kwadratu z zakolorowanym fragmentem.

G1-040-01-01_6.gif
Zmienia ilość pokolorowanych części w kwadracie lub kole.

G1-040-01-01_7.gif
Zmienia ilość pokolorowanych części w prostokącie.

G1-040-01-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie