Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Wyrażenia wymierne, funkcja wymierna*

Wyrażenia wymierne, funkcja wymierna*

Zadania tekstowe

Tytuł: Wyrażenia wymierne. Rozwiazywanie zadań tekstowych z zastosowaniem wyrażeń wymiernych.

Ćwiczenie: L3-020-13-02

Opis działania

Jest to program typu Test. Użytkownik ma za zadanie wskazać wyrażenie wymierne, które jest opisane w treści zadania.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel ćwiczenia, po prawej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Odpowiedź należy wybrać spośród czterech wariantów. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Użytkownik w każdym pytaniu może dwukrotnie skorzystać z Pomocy.

Dobrze przemyśl odpowiedź, bo zła odpowiedź spowoduje katastrofę samochodu przejeżdżającego po ekranie.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać trzy punkty. Każde użycie Pomocy kosztuje jeden punkt.

L3-020-13-02_1.gif


Elementy obsługi ćwiczenia

L3-020-13-02_2.gif
Zostanie wyświetlone częściowe rozwiązanie.

L3-020-13-02_3.gif
Określają ilość wybranych pytań.

L3-020-13-02_4.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

L3-020-13-02_5.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.

L3-020-13-02_6.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

L3-020-13-02_7.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

L3-020-13-02_8.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

L3-020-13-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie