Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Potęgowanie

Potęgowanie

Notacja wykładnicza

Tytuł: Zapis liczb w notacji wykładniczej. Liczby bardzo duże i bardzo małe.

Ćwiczenie: G2-020-08-01

Opis działania

Pokaz ma na celu naukę zapisu liczb w postaci wykładniczej oraz ilustracji dużych i małych liczb w tym zapisie.

Ćwiczenie składa się z czterech zakładek, przełączanie pomiędzy nimi odbywa się poprzez kliknięcie w nazwę zakładki. Na pierwszej stronie przedstawiona jest teoria dotycząca notacji wykładniczej. Na kolejnej pokazane są planety, które wspomagają wizualizację wielkich liczb. Najechanie kursorem myszy na powierzchnię każdej planety powoduje powiększenie jej zdjęcia i wyświetlenie w ramce odległości planety od Słońca. Trzecia zakładka zawiera animację atomów, pomaga ona z kolei na wyobrażenie sobie bardzo małych liczb. Animacja w tej zakładce następuje automatycznie. Przedstawione tam zostały elektrony w klasycznym modelu planetarnym. Ostatnia zakładka pokazuje w jaki sposób zapisywać duże i małe liczby w notacji wykładniczej.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-020-08-01_1.gif
Przyciski wyboru rodzaju wyświetlanej liczby oraz przycisk losowania nowej liczby.

G2-020-08-01_2.gif
Strzałka określa położenie przecinka w podanej liczbie. Gdy przecinek znajdzie się w odpowiednim miejscu wylosowana liczba podświetli się na zielono.

G2-020-08-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie