Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Liczby rzeczywiste

Liczby rzeczywiste

Zbiory liczbowe

Tytuł: Zbiory liczbowe i ich wzajemne relacje.

Ćwiczenie: L1-010-09-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem dotyczącym zbiorów liczbowych, ich definicji i wzajemnych zależności między nimi.

W głównym oknie ćwiczenia znajduje się graf przedstawiający wzajemne relacje miedzy zbiorami liczb rzeczywistych R, niewymiernych NW, wymiernych W, całkowitych C i naturalnych N.

Poniżej znajduje się pole, w którym wyświetlane są przykładowe, losowo generowane liczby danego typu.

Po prawej stronie jest widoczna legenda i w polu na dole kolumny wyświetlany jest komentarz. Zawartość pola komentarza ulega zmianie po najechaniu wskaźnikiem myszy na pozycje w legendzie.

L1-010-09-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Działania na zbiorach liczbowych.

Ćwiczenie: L1-010-09-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to pokaz prezentujący działania na zbiorach liczb naturalnych N, całkowitych C, wymiernych W, niewymiernych NW i rzeczywistych R.

Użytkownik wybiera zbiory liczb i działanie jakie chce na nich wykonać (sumę, część wspólną, różnicę).

Na dole ekranu zostanie wyświetlona odpowiedź.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-09-02_1.gif
Przy zaznaczonej tej opcji liczba zero należy do zbioru liczb naturalnych.

L1-010-09-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Oś liczbowa. Przedziały osi liczbowej.

Ćwiczenie: L1-010-10-01

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym pojęcie osi liczbowej oraz przedziałów liczbowych na osi. Na poszczególnych zakładkach prezentowane są podstawowe definicje, które są zilustrowane przykładami. W sekcji przykładów można wskaźnikiem myszy przesuwać końce przedziałów, aby ustawić wymagane wartości.

Plansza główna ćwiczenia jest podzielona na sześć zakładek: - Oś liczbowa - Przedziały otwarte - Przedziały domknięte - Przedziały jednostronnie domknięte - Przedziały nieskończone

Nawigacja między zakładkami odbywa się przy pomocy wyboru odpowiedniej z nich w lewej górnej części okna.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-10-01_1.gif
Zmienia położenie punktu A na osi.

L1-010-10-01_2.gif
Określa domknięcie przedziału jednostronnie domkniętego.

L1-010-10-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Operacje na przedziałach liczbowych.

Ćwiczenie: L1-010-10-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to pokaz prezentujący operacje na przedziałach liczbowych. Dzieli się on na cztery zakładki:

L1-010-10-02_1.gif
L1-010-10-02_2.gif
L1-010-10-02_3.gif
L1-010-10-02_4.gif


Przełączanie między zakładkami następuje poprzez kliknięcie w wybraną zakładkę.

W każdej zakładce znajduje się opis teoretyczny danej operacji oraz przykład. Przykład może być dowolnie modyfikowany przez zmianę położenia końców przedziałów na osi liczbowej oraz lewo- i prawostronnego domknięcia przedziałów.

L1-010-10-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie