Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Liczby rzeczywiste

Liczby rzeczywiste

Wartość bezwzględna

Tytuł: Wartość bezwzględna, jako odległość na osi liczbowej.

Ćwiczenie: G2-010-22-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym wartość bezwzględną różnicy dwóch liczb.

Plansza główna ćwiczenia zawiera wstęp teoretyczny, oś liczbową z zaznaczonymi dwoma punktami. Położenie  punktów można zmieniać za pomocą suwaków znajdujących się na dole planszy. Poniżej osi pojawiają się wartości zaznaczony liczb (reprezentowanych na osi przez kolorowe punkty) oraz obliczona wartość bezwzględna różnicy tych liczb.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-010-22-04_1.gif
Przyciski wyboru wartości liczb a i b w przykładzie. Jedna z kolumn określa znaki liczb a i b, natomiast pozostałe dwie kolumny określają ich wartości.
G2-010-22-04_2.gif
Zmieniają wartości współrzędnych punktów i ich położenie na osi liczbowej.

G2-010-22-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Definicja i własności wartości bezwzględnej liczby.

Ćwiczenie: L1-010-12-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym pojęcie wartości bezwzględnej. Plansza główna ćwiczenia jest podzielona na pięć zakładek: - Wstęp - Przykład 1 - Przykład 2 - Przykład 3 - Przykład 4 Pierwsza z nich zawiera wstęp teoretyczny do ćwiczenia, następne cztery zawierają podstawowe przykłady użycia wartości bezwzględnej. Nawigacja między zakładkami odbywa się przy pomocy wyboru odpowiedniej z nich w lewej górnej części okna.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-12-01_1.gif
Umożliwia nawigację między zakładkami ćwiczenia.
L1-010-12-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Zastosowanie własności wartości bezwzględnej.

Ćwiczenie: L1-010-12-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to pokaz prezentujący własności wartości bezwzględnej. Dzieli się on na sześć zakładek:

- |x + a| > b, - |x + a| ≥ b, - |x + a| < b, - |x + a| ≤ b, - |x + a| = b, - |ax + b| < c.

Przełączanie między zakładkami następuje poprzez kliknięcie w wybraną zakładkę.

W każdej zakładce znajduje się przykład nierówności (bądź równania) z wartością bezwzględną. Użytkownik może zmieniać wartości parametrów a, b i c. Dodatkowo rozwiązanie jest przedstawione graficznie na osi liczbowej. Poniżej osi liczbowej znajduje się podobna nierówność (równanie) z wartością bezwzględną, które jest rozwiązane przy pomocy własności wartości bezwzględnej.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-12-02_1.gif
L1-010-12-02_2.gif
L1-010-12-02_3.gif
Zmieniają wartości parametrów a, b i c odpowiednio.

L1-010-12-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Szacowanie wartoś˜ci liczby rzeczywistej. Bˆłąd przybliżenia.

Ćwiczenie: L1-010-14-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie ma na celu przedstawienie błędów przybliżenia, ich rodzajów oraz metody szacowania wartości liczbowej.

W pierwszej zakładce mamy wstęp teoretyczny do zagadnienia. W drugiej zaś przykład, w którym dla zmiennej wartości liczby obliczane są błędy względny i bezwględny. Zmiany wartości x dokonujemy za pomocą suwaka na dole okna ćwiczenia.

Nawigacja między zakładkami teorii i przykładu odbywa się za pomocą wyboru odpowiedniego typu w górnej części okna.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-14-01_1.gif
Zmienia wartość przybliżanej liczby x.

L1-010-14-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie