Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Stereometria

Stereometria

Rzuty na płaszczyznę

Tytuł: Rzut równoległy na płaszczyznę.

Ćwiczenie: L3-130-02-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający rzut równoległy punktu na płaszczyznę.

W ekranie wizualizacji znajdują się trzy grafiki. Pierwsza dotyczy sytuacji ogólnej, opisanej powyżej rysunków. Druga przypadku, gdy rzutowany punkt znajduje się na rzutni, natomiast trzecia opisuje dwa punkty leżące na prostej równoległej do kierunku rzutu.

Użytkownik może obracać rysunek w dowolnej płaszczyźnie tak, aby zobaczyć go z każdej strony.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-130-02-01_1.gif
L3-130-02-01_2.gif
Pozwala na obracanie rysunków w dowolnym kierunku.

L3-130-02-01_3.gif
L3-130-02-01_4.gif
Zmienia położenie punktu A i prostej l równoległej do kierunku. rzutowania, czyli prostej k.

L3-130-02-01_5.gif
L3-130-02-01_6.gif
Zmienia położenie punktu A na rzutni

L3-130-02-01_7.gif
L3-130-02-01_8.gif
Zmienia położenie punktu A na prostej l.

L3-130-02-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Rzut prostokątny na płaszczyznę.

Ćwiczenie: L3-130-02-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający rzut prostopadły punktu na płaszczyznę oraz, związaną z nim, definicję odległości punktu od płaszczyzny.

W ekranie wizualizacji znajdują się dwie grafiki. Pierwsza dotyczy sytuacji ogólnej, rzutu prostopadłego punktu na płaszczyznę. Druga przedstawia definicję odległości punktu od płaszczyzny.

Użytkownik może obracać rysunek w dowolnej płaszczyźnie tak, aby zobaczyć go z każdej strony.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-130-02-02_1.gif
Pozwala na obracanie rysunków w dowolnym kierunku.

L3-130-02-02_2.gif
Zmienia położenie punktu A i prostej l prostopadłej do płaszczyzny.

L3-130-02-02_3.gif
Zmienia położenie punktu A na prostej l, czyli odległość punktu A od płaszczyzny π.

L3-130-02-02_4.gif
Opcja ta powoduje zablokowanie nachylenia osi obrotu.

L3-130-02-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Rzut prostokątny prostej na płaszczyznę.

Ćwiczenie: L3-130-02-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający rzut prostopadły prostej na płaszczyznę. Na ekranie wizualizacji widoczna jest prosta przecinająca płaszczyznę z zaznaczonymi trzema punktami. Po prawej stronie znajduje się opis wyznaczania rzutu prostopadłego prostej na płaszczyznę. Użytkownik może obracać rysunek w dowolnej płaszczyźnie tak, aby zobaczyć go z każdej strony.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-130-02-03_1.gif
Zmienia kąt naczylenia prostej k do płaszczyny π.
L3-130-02-03_2.gif
Pozwala na obracanie rysunków w dowolnym kierunku.
L3-130-02-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie