Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Wielomiany*

Wielomiany*

Równość wielomianów*

Tytuł: Wielomian zmiennej rzeczywistej. Równość wielomianów.

Ćwiczenie: L2-020-02-02

Opis działania

Jest to program typu Problem. Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć wartości współczynników a i b tak, aby wielomiany W(x) i P(x) były równe. Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel ćwiczenia, po prawej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Odpowiedź należy wpisać w pola znajdujące się w panelu kontrolnym. Domyślenie współczynniki a i b są ustawione jako liczby całkowite, aby zmienić je na liczby wymierne wystarczy kliknąć na symbol znajdujący się nad polem odpowiedzi. Użytkownik w każdym pytaniu może dwukrotnie skorzystać z Pomocy. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać trzy punkty. Każde użycie Pomocy kosztuje jeden punkt.
L2-020-02-02_1.gif

Elementy obsługi ćwiczenia.

L2-020-02-02_2.gif
Zostanie wyświetlone częściowe rozwiązanie.
L2-020-02-02_3.gif
Przyciski wyboru poziomu trudności zadań.
L2-020-02-02_4.gif
Określają ilość wybranych pytań.
L2-020-02-02_5.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
L2-020-02-02_6.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.
L2-020-02-02_7.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
L2-020-02-02_8.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
L2-020-02-02_9.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
L2-020-02-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wielomian zmiennej rzeczywistej. Wskaż parametry, które zapewnią równość wielomianów.

Ćwiczenie: L2-020-02-03

Opis działania

Jest to program typu Test. Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć współczynniki a, b i c oraz wskazać prawidłową odpowiedź tak, aby wielomiany W(x) i P(x) były równe. Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel ćwiczenia, po prawej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Odpowiedź należy wybrać spośród czterech wariantów. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Użytkownik w każdym pytaniu może dwukrotnie skorzystać z Pomocy. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja.

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać trzy punkty. Każde użycie Pomocy kosztuje jeden punkt.
L2-020-02-03_1.gif

Elementy obsługi ćwiczenia.

L2-020-02-03_2.gif
Zostanie wyświetlone częściowe rozwiązanie.
L2-020-02-03_3.gif
Przyciski wyboru poziomu trudności zadań.
L2-020-02-03_4.gif
Określają ilość wybranych pytań.
L2-020-02-03_5.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
L2-020-02-03_6.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.
L2-020-02-03_7.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
L2-020-02-03_8.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
L2-020-02-03_9.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
L2-020-02-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wielomian zmiennej rzeczywistej. Równość wielomianów.

Ćwiczenie: L2-020-02-04

Opis działania

Jest to program typu Problem. Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć wartości współczynników a, b i c tak, aby wielomiany W(x) i P(x) były równe. Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel ćwiczenia, po prawej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Odpowiedź należy wpisać w pola znajdujące się w panelu kontrolnym. Domyślenie współczynniki a, b i c są ustawione jako liczby całkowite, aby zmienić je na liczby wymierne wystarczy kliknąć na symbol znajdujący się nad polem odpowiedzi. Użytkownik w każdym pytaniu może dwukrotnie skorzystać z Pomocy. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać trzy punkty. Każde użycie Pomocy kosztuje jeden punkt.
L2-020-02-04_1.gif

Elementy obsługi ćwiczenia

L2-020-02-04_2.gif
Zostanie wyświetlone częściowe rozwiązanie.
L2-020-02-04_3.gif
Przyciski wyboru poziomu trudności zadań.
L2-020-02-04_4.gif
Określają ilość wybranych pytań.
L2-020-02-04_5.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
L2-020-02-04_6.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.
L2-020-02-04_7.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
L2-020-02-04_8.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
L2-020-02-04_9.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
L2-020-02-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie