Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
 

Interaktywna matematyka

UWAGA Od dnia 1 grudnia 2021 zasoby portalu są udostępniane bezpłatnie. Aby skorzystać z darmowego dostępu wystarczy
założyć konto na portalu. Ponieważ ćwiczenia są aktualnie przystosowywane do bezpłatnego udostępniania, więc ich liczba będzie rosła z dnia na dzień. Przy symbolu ćwiczenia, które jest już udostępniane bezpłatnie znajduje się oznaczenie: "(dostępne bezpłatnie)".

Ostatnio dodane wybrane ćwiczenia w działach:

Szkoła ponadpodstawowa - Geometria analityczna
Szkoła ponadpodstawowa - Funkcja kwadratowa
Szkoła podstawowa - Koła i okręgi
Szkoła podstawowa - Bryły

Aktualnie dostępnych bezpłatnie jest już 67,2% ćwiczeń.
Wkrótce będzie ich więcej.
Zapraszamy do odwiedzania portalu.

Portal edukacyjny

Portal matematykawszkole.com.pl jest innowacyjną ofertą dla szkół, nauczycieli i uczniów. Jego podstawowym celem jest prezentowanie materiału z zakresu nauczania matematyki. Struktura katalogu portalu podzielona jest na pozycje szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Na czym polega innowacyjność tego portalu?

Portale o podobnym przeznaczeniu pełnią w zasadzie rolę encyklopedii matematyki dostępnej za pośrednictwem Internetu. Encyklopedia ta ma oczywiście charakter multimedialny, ale nie zmienia to faktu, że uczeń jest praktycznie biernym odbiorcą przekazywanych treści. Portal matematykawszkole.com.pl to przede wszystkim interaktywny zestaw ćwiczeń do każdego tematu lekcji. Oznacza to, że rola ucznia nie ogranicza się do przeglądania multimedialnej encyklopedii, ale bierze on aktywny udział w sposobie prezentacji treści matematycznych i ma wpływ na kreowanie zawartości ćwiczeń i sposobu prezentacji materiału.

Jaka jest główna idea portalu?

Tworzeniu materiału dla interaktywnego zestawu ćwiczeń przyświecał jeden główny cel. Portal ma przede wszystkim uczyć, przez aktywny udział ucznia w prezentacji materiału lekcyjnego. Pozwala on jednak również sprawdzać wiedzę, co odbywa się w formie punktowanych ćwiczeń. Ćwiczenia tego typu, zgodnie z główną ideą portalu, wyposażone są w moduły pomocy, z których uczeń może w każdej chwili skorzystać, gdyż ich rolą jest naprowadzenie na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Fakt skorzystania z pomocy nie pozostaje bez śladu, gdyż zmniejsza liczbę możliwych do zdobycia punktów za prawidłową odpowiedź.

Żywa matematyka!
To najbardziej adekwatny termin, do treści zawartych na tym portalu.

 

Zobacz na filmie, jak to działa:
Obrót figury, Własności funkcji, Definicja granicy ciągu, Graniastosłupy, Symetria osiowa