Opis materiału edukacyjnego.

Interaktywna matematyka

Wymagania techniczne

Materiał dydaktyczny portalu dostępny jest w formie interaktywnych ćwiczeń uruchamianych z poziomu przeglądarki internetowej. Do poprawnej pracy ćwiczeń konieczna jest instalacja dodatkowej aplikacji o nazwie Wolfram CDF Player, która pozwala uruchomić ćwiczenie. Aplikacja ta pracuje jako moduł plug-in w środowisku przeglądarki Internet Explorer, co pozwala wyświetlić interfejs ćwiczenia w strukturze strony WWW. W pozostałych popularnych przeglądarkach ćwiczenia otwierają się w samodzielnym oknie aplikacji Wolfram CDF Player.

Wolfram CDF Player musi być pobrany i zainstalowany przed uruchomieniem pierwszego ćwiczenia. Przedstawiona poniżej grafika jest testem gotowości komputera do pracy z interaktywnym materiałem edukacyjnym. Rysunek statyczny jest grafiką bez interakcji. Na rysunku interaktywnym, jeśli komputer jest gotowy do wyświetlania treści interaktywnych, dwa suwaki poziome i jeden pionowy są aktywne i można dokonywać zmiany ich położenia za pomocą myszy. Aktywny jest również przycisk Reset w prawym górnym rogu grafiki, którego kliknięcie przywraca pierwotną formę rysunku. Rysunek interaktywny wyświetla się w tej strukturze tylko w oknie przeglądarki Internet Explorer.

Jeżeli w miejscu rysunku interaktywnego wyświetlana jest grafika statyczna, w której nie ma możliwości przesuwania suwaków lub wyświetlane just puste pole, na którym może być obrazek informujący o konieczności zainstalowania  Wolfram CDF Player, oznacza to, że komputer wymaga instalacji tego pakietu dodatkowego.

Rysunek statyczny Rysunek interaktywny Uwaga

Jeśli brak jest interaktywnego obrazka, to proszę kliknąć na
ten link i otworzyć pobrany plik.

Jeśli Wolfram CDF Player został prawidłowo zainstalowany, interaktywny rysunek wyświetli się w samodzielnym oknie.


Jeśli nie ma możliwości wyświetlenia interaktywnego rysunku, to należy zainstalować moduł o nazwie Wolfram CDF Player, który jest darmowym oprogramowaniem i można go pobrać klikając na poniższy przycisk.

Przed pobraniem i instalacją modułu proszę zapoznać się z warunkami jego użytkowania. Tutaj dostępny jest wyciąg z umowy licencyjnej producenta oprogramowania i właściciela praw autorskich do formatu CDF oraz pełny tekst anglojęzyczny.

  Akceptuję warunki użytkowania pakietu Wolfram CDF Player.

Uruchamianie ćwiczeń Wymagania sprzętowe i systemowe

Portal jest aktualnie przystosowywany do nowych wymagań technicznych w zakresie wspópracy przeglądarek internetowych z modułamu plug-in, czyli tak zwanymi "wtyczkami".

Uruchamianie cwiczenia wyłącznie z poziomu IE
Otwieranie panelu ćwiczenia z poziomu wszystkich przeglądarek

Rysunek pokazuje dwa rodzaje linków uruchamiających ćwiczenia. Pierwszy z nich uruchomi ćwiczenie osadzone na stronie tylko w środowisku Internet Explorer. Drugi link otwiera samodzielne okno Wolfram CDF Player i uruchamia ćwiczenie z poziomu każdej przeglądarki.

Dodatek ten może pracować w środowisku Windows 7, 8 i 10 z takimi przeglądarkami jak Internet Explorer, Firefox, Opera czy Google Chrome. Tylko pierwsza z tych przeglądarek pozwala wyświetlać interfejs ćwiczenia w strukturze strony WWW. Pozostałe otwierają samodzielne okno Wolfram CDF Payer, w którym jest wyświetlany interfejs ćwiczenia.

Wymagania minimalne dla sprzętu komputerowego to procesor Intel Pentium III 650 MHz lub równoważny zamiennik oraz minimum 512 MB pamięci RAM. Rekomendowana minimalna wielkość pamięci RAM to 1GB.


Aktywacja dostępu do płatnych zasobów

Aktywacji dostępu do treści E-ćwiczeń musi dokonać każdy Użytkownik Portalu lub Klient, który dokonał zakupu Usługi na Portalu Edukacyjnym i spełnił wszystkie wymagania techniczne wymienione powyżej, włącznie z pobraniem i zainstalowaniem modułu Wolfram CDF Player. Do aktywacji można przystąpić dopiero po zainstalowaniu pakietu Wolfram CDF Player.

Operacja aktywacji musi zostać przeprowadzona niezależnie dla każdego zakupionego zestawu ćwiczeń, na komputerze, na którym Użytkownik będzie korzystał z zasobów Portalu Edukacyjnego.

UWAGA! Każdy Użytkownik ma prawo korzystać wyłącznie z jednego komputera w ramach jednego zakupu.

W celu dokonania aktywacji Klient uruchamia aplikację o nazwie "Aktywacja" znajdującą się w górnej części każdego tematu lekcji. Po jej uruchomieniu wyświetla się unikalny numer komputera, który Klient musi przepisać do pola tekstowego znajdującego się poniżej i potwierdzić przyciskiem "Wyślij". Należy dokładnie i z uwagą przepisywać wyświetlony numer, ponieważ po raz dokonanej aktywacji aplikacja ta staje się niewidoczna i brak jest możliwości korekty błędu (pozostaje wówczas tylko kontakt osobisty z działem obsługi Klienta firmy Gambit). Jeśli wspomniany numer zostanie poprawnie wpisany i przesłany do bazy licencyjnej Portalu Edukacyjnego, Klient może natychmiast przejść do uruchomienia właściwych interaktywnych ćwiczeń.

Ostatnia modyfikacja: Thursday, 30 April 2020, 08:31 AM