Opis materiału edukacyjnego.

Interaktywna matematyka

Wymagania techniczne

Materiał dydaktyczny portalu dostępny jest w formie interaktywnych ćwiczeń w środowisku przeglądarki internetowej. Do poprawnej pracy ćwiczeń konieczna jest instalacja dodatkowego modułu plug-in w środowisku przeglądarki. Moduł ten musi być pobrany i zainstalowany przed uruchomieniem pierwszego ćwiczenia. Przedstawiona poniżej grafika jest testem gotowości komputera do pracy z interaktywnym materiałem edukacyjnym. Rysunek statyczny jest grafiką bez interakcji. Na rysunku interaktywnym, jeśli komputer jest gotowy do wyświetlania treści interaktywnych, dwa suwaki poziome i jeden pionowy są aktywne i można dokonywać zmiany ich położenia za pomocą myszy. Aktywny jest również przycisk Reset w prawym górnym rogu grafiki, którego kliknięcie przywraca pierwotną formę rysunku.

Jeżeli w miejscu rysunku interaktywnego wyświetlana jest grafika statyczna, w której nie ma możliwości przesuwania suwaków, oznacza to, że komputer wymaga instalacji pakietu dodatkowego.

Rysunek statyczny Rysunek interaktywny


W formie dodatku do przeglądarki internetowej, tak zwanej wtyczki, należy zainstalować moduł o nazwie Wolfram CDF Player, który jest darmowym oprogramowaniem i można go pobrać klikając na poniższy przycisk.

Przed pobraniem i instalacją modułu zapoznaj się z warunkami jego użytkowania. Tutaj dostępny jest wyciąg z umowy licencyjnej producenta oprogramowania i właściciela praw autorskich do formatu CDF oraz pełny tekst anglojęzyczny.

  Akceptuję warunki użytkowania pakietu Wolfram CDF Player.

Dodatek ten może współpracować w środowisku Windows XP, Vista, 7 lub 8 z takimi przeglądarkami jak Internet Explorer oraz Opera.

Wymagania minimalne dla sprzętu komputerowego to procesor Intel Pentium III 650 MHz lub równoważny zamiennik oraz minimum 512 MB pamięci RAM. Rekomendowana minimalna wielkość pamięci RAM to 1GB.


Aktywacja dostępu do płatnych zasobów

Aktywacji dostępu do treści E-ćwiczeń musi dokonać każdy Użytkownik Portalu lub Klient, który dokonał zakupu Usługi na Portalu Edukacyjnym i spełnił wszystkie wymagania techniczne wymienione powyżej, włącznie z pobraniem i zainstalowaniem modułu Wolfram CDF Player. Do aktywacji można przystąpić dopiero po zainstalowaniu wtyczki Wolfram CDF Player.

Operacja aktywacji musi zostać przeprowadzona niezależnie dla każdego zakupionego tematu lekcji, na komputerze, na którym Klient będzie korzystał z zasobów Portalu Edukacyjnego. W przypadku zakupu dostępu do całego działu, klasy lub szkoły (trzy klasy) można skontaktować się z serwisem firmy Gambit celem przeprowadzenia zbiorczej aktywacji dostępu dla całych grup ćwiczeń.

UWAGA! Każdy Klient ma prawo korzystać wyłącznie z jednego komputera w ramach jednego zakupu Usługi.

W celu dokonania aktywacji Klient uruchamia aplikację o nazwie "Aktywacja" znajdującą się w górnej części każdego tematu lekcji. Po jej uruchomieniu wyświetla się unikalny numer komputera, który Klient musi przepisać do pola tekstowego znajdującego się poniżej i potwierdzić przyciskiem "Wyślij". Należy dokładnie i z uwagą przepisywać wyświetlony numer, ponieważ po raz dokonanej aktywacji aplikacja ta staje się niewidoczna i brak jest możliwości korekty błędu (pozostaje wówczas tylko kontakt osobisty z działem obsługi Klienta firmy Gambit). Jeśli wspomniany numer zostanie poprawnie wpisany i przesłany do bazy licencyjnej Portalu Edukacyjnego, Klient może natychmiast przejść do uruchomienia właściwych interaktywnych ćwiczeń.

Ostatnia modyfikacja: Sunday, 5 April 2020, 04:15 PM