Opis materiału edukacyjnego.

Interaktywna matematyka.

Dostęp do zasobów portalu.

Dostęp do zasobów portalu możliwy jest dla każdej zainteresowanej osoby. Każdy może wejść do portalu, aby zapoznać się z zawartością jego katalogu ćwiczeń, który posiada określoną strukturę. Najwyższy poziom struktury to podział na ćwiczenia z zakresu gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Kolejne stopnie to podział na klasy od I do III oraz na działy materiału i tematy lekcji. Poszczególne ćwiczenia w strukturze katalogu ćwiczeń przypisane są do tematów lekcji.

Do poszczególnych ćwiczeń może uzyskać dostęp osoba posiadająca konto w systemie, która dokonała logowania parametrami swojego konta. Parametry logowania do konta są tajne i dostępne jedynie osobie będącej właścicielem określonego konta. Dostęp do określonych ćwiczeń jest możliwy po dokonaniu zamówienia i dopełnieniu czynności związanych z realizacją transakcji zakupu. W tym przypadku właściciel konta uzyskuje uprawnienia dostępu do określonych ćwiczeń i po dokonaniu logowania do systemu może w pełni korzystać z ich możliwości.

Aby interaktywne treści ćwiczeń były w pełni dostępne, komputer musi mieć zainstalowane darmowe oprogramowanie do prezentacji interaktywnych obliczeń oraz po dokonaniu zamówienia i realizacji płatności musi przejść procedurę aktywacji. Zagadnienia z tym związane opisane są na stronie wymagań technicznych.

Dostęp do ćwiczeń jest ograniczony czasowo. Właściciel konta na portalu, po dopełnieniu formalności związanych z zakupem dostępu do ćwiczeń, może z nich korzystać przez okres od dwóch tygodni do roku, w zalezności od rodzaju zakupionej opcji.

W portalu możliwy jest dostęp do wybranego ćwiczenia lub do ich grupy. Można wybrać określone ćwiczenie z danego tematu lekcji lub uzyskać dostęp do wszystkich ćwiczeń z danego tematu lekcji, wybranego działu materiału, klasy lub poziomu nauczania czyli kompletu materiałów z zakresu gimnazjum lub liceum. Dostęp do zasobów portalu może uzyskać indywidualna osoba lub instytucja, która wykupi dostęp zbiorowy dla określonej liczby osób.

Ostatnia modyfikacja: Wednesday, 2 October 2013, 09:16 AM