René Thom

1923-2002

Rene Thom, matematykawszkole.com.pl

Francuski matematyk René Thom urodził się 2 września 1923 w Montbéliard we Francji, a zmarł 25 października 2002. Talent matematyczny objawiał już od wczesnego dzieciństwa, co zaowocowało pierwszym jego tytułem naukowym już w wieku 17 lat. Bakalaureat, bo taki tytuł wtedy uzyskał, to na uniwersytetach anglosaskich najniższy stopień naukowy. Okres wojenny spowodował, że tytuł doktora uzyskał w roku 1951.

W okresie dziesięciolecia od 1957 do 1967 był profesorem uniwersytetu w Strasburgu, a od 1963 również Instytutu Wyższych Studiów Naukowych mieszczącego się w Bu-res-sur-Yvette pod Paryżem. W tym okresie powstały jego najbardziej spektakularne prace poświęcone matematycznej teorii katastrof, które znalazły liczne zastosowania techniczne. W swoich pracach zajmował się też zagadnieniami topologii algebraicznej i różniczkowej.

W roku 1958 otrzymał medal Fieldsa, nagrodę przyznawaną od roku 1936, raz na cztery lata, w dziedzinie matematyki dwóm, trzem lub czterem uczonym za wyniki, które miały największy wpływ na jej rozwój. Medal został ufundowany w 1932 roku przez kanadyjskiego matematyka Johna Charlesa Fieldsa.

Ostatnia modyfikacja: Wednesday, 28 August 2013, 09:55 AM