Tematyka

 • 1
  Wyświetl tylko temat 1

  Tytuł: Kalkulator do obliczeń na ułamkach zwykłych.

  Liczydło czerwone

  Opis działania.

  Liczydło czerwone służy do wykonywania obliczeń na ułamkach zwykłych i liczbach mieszanych. Moduł edycji wartości liczb A i B pozwala wprowadzać liczby w różnych formatach. Po otwarciu tego modułu kliknięciem na pole edycji liczb argumentów działania, można kliknięciem na przycisk
  L-3_1.gif
  wybrać jeden z poniższych typów liczb.
  L-3_2.gif
  L-3_3.gif
  L-3_4.gif

  Elementy obsługi kalkulatora.

  L-3_5.gif
  Przyciski służące do wyboru rodzaju działania. jakie ma być wykonane na liczbach A i B. Po wprowadzeniu liczb oraz wyborze rodzaju działania aktywny staje się przycisk
  L-3_6.gif
  Po kliknięciu na nim w polu wyniku pojawia sie liczba będąca wynikiem działania.
  L-3_7.gif
  Przyciski zmieniające format wyniku, dając wybór miedzy zapisem w formie ułamka zwykłego lub liczby mieszanej.
  L-3_8.gif
  Przyciski ulokowane pod polami edycji liczb A i B pozwalają na kasowanie ich wartości. Pole staje sie puste i gotowe do edycji kolejnej liczby. Po krótkim czasie od najechaniu wskaźnikiem myszy na przycisk obsługi kalkulatora, pojawia się opis przycisku. Liczba całkowita, część całkowita liczby mieszanej oraz licznik i mianownik ułamka mogą być liczbami maksymalnie trzycyfrowymi. Liczby w polach edycji są wyświetlane w takiej formie w jakiej zostały wprowadzone.
  L1-040-04-06

  Sprawdź w wymaganiach technicznych czy Twój komputer jest gotowy do pracy z interaktywnymi ćwiczeniami.
  Kliknij na link poniżej, aby uruchomić ćwiczenie.