Tematyka

 • 1
  Wyświetl tylko temat 1

  Tytuł: Rozwiązywanie równań kwadratowych.

  Liczydło niebieskie

  Opis działania.

  Liczydło niebieskie służy do rozwiązywania równań kwadratowych. Wyświetla też lewą stronę równania w formie wykresu jako funkcję zmiennej x. Po lewej stronie na górze znajduje sie szablon równania. W polach ciemniejszych należy wprowadzić wartości współczynników. Ich znaki można zmieniać klikając na jaśniejsze pola przed polem edycji wartości parametru. Należy wprowadzić wszystkie trzy parametry. Nawet jeśli równanie jest niepełne, to należy wprowadzić wartości zerowe dla parametrów b i/lub c. Współczynnik a musi być różny od zera. Po wprowadzeniu wartości parametrów do szablonu równania w polu Wprowadone równanie: zostanie wyświetlono pełna postać równania oraz grupa przycisków:
  L-2_1.gif
  Pozwala rozwiązać wprowadzone równanie, wyświetlić rozwiązanie w polu Rozwiązanie oraz wykres w polu obok.
  L-2_2.gif
  Kliknięcie na tym przycisku powoduje wykasowanie szablonu, równania, co pozwala rozpocząć ponownie jego edycje. Wykasowane też zostają wszystkie pola informacyjne.
  L-2_3.gif
  Pozwala zachować treści wszystkich pól informacyjnych, umożliwiając modyfikacje postaci równania.
  L-2_4.gif
  Grupa przycisków pola wykresu, która pozwala poszerzać lub zwężać zakres obu osi układu współrzędnych, celem dopasowania zakresu osi do charakteru prostej. Ostatni z przycisków pozwala przywrócić pierwotne skale na osiach. Zmiana skali osi liczbowych jest trzystopniowa w obu kierunkach. Jeśli na obu osiach są różne skale pojawia się uwaga informująca o tym fakcie: Różne skale na osiach x i y. Moduł edycji wartości współczynników pozwala wprowadzać liczby w różnych formatach. Po otwarciu tego modułu można kliknięciem na przycisk
  L-2_5.gif
  wybrać jeden z poniższych typów liczb.
  L-2_6.gif
  L-2_7.gif
  L-2_8.gif

  Sprawdź w wymaganiach technicznych czy Twój komputer jest gotowy do pracy z interaktywnymi ćwiczeniami.
  Kliknij na link poniżej, aby uruchomić ćwiczenie.