Prostopadłościan i sześcian

Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.

Tytuł: Prostopadłościan i jego siatka.

Ćwiczenie: G1-120-02-01

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem przedstawiającym prostopadłościan oraz jego siatkę.

Ekran dzieli się na dwie części. Na górze ekranu znajduje się rysunek prostopadłościanu wraz z definicją. Poniżej widoczna jest siatka przedstawionego prostopadłościanu, którą można wyświetlić na trzy sposoby. Użytkownik suwakami może zmieniać długości boków a, b i c przedstawionego prostopadłościanu.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-120-02-01_1.gif
Zmieniają długości boków prostopadłościanu.

G1-120-02-01_2.gif
Zmienia widok prostopadłościanu. Zaznaczenie opcji zablokowania osi obrotu daje możliwość zmieniania widoku tylko w jednej płaszczyźnie.

G1-120-02-01_3.gif
Pola wyboru typu widoku. Pole swobodny wybór pozwala na dowolny obrót graniastosłupa prawidłowego. Typy widoku z boku lub z góry powodują wyświetlenie się graniastosłupa widzianego z zaznaczonej perspektywy.

G1-120-02-01_4.gif
Pola wyboru typu wyświetlania się siatki. Siatka może być dopasowana do ramki bądź wyświetlona w jednakowej skali. Ostatnia opcja powoduje zaznaczenie boków a, b i c na rysunku siatki.

G1-120-02-01_5.gif
Przyciski wyboru typu wyświetlanej siatki.

G1-120-02-01