Wielościany i rozpoznawanie graniastosłupów prawidłowych

Tytuł: Graniastosłupy prawidłowe.

Ćwiczenie: G1-120-01-03

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem przedstawiającym następujące graniastosłupy prawidłowe: trójkątny, czworokątny, pięciokątny i sześciokątny.

Ekran dzieli się na dwie części. Na górze ekranu znajduje się definicja graniastosłupa prawidłowego. Poniżej definicji widoczne są cztery zakładki poświęcone graniastosłupom prawidłowym w zależności od ich podstawy.

Przełączanie pomiędzy zakładkami następuje przez kliknięcie w wybraną zakładkę. W każdej zakładce znajduje się rysunek graniastosłupa, który można dowolnie obracać. Użytkownik może zmieniać wysokość graniastosłupa i długość krawędzi podstawy. Dostępne są także trzy typy widoku, z jakich można oglądać wybrany graniastosłup.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-120-01-03_1.gif
Zmienia widok graniastosłupa prawidłowego. Zaznaczenie opcji zablokowania osi obrotu daje możliwość zmieniania widoku tylko w jednej płaszczyźnie.

G1-120-01-03_2.gif
Zmieniają wysokość graniastosłupa prawidłowego bądź długość krawędzi podstawy.

G1-120-01-03_3.gif
Pola wyboru typu widoku. Pole swobodny wybór pozwala na dowolny obrót graniastosłupa prawidłowego. Typy widoku z boku lub z góry powodują wyświetlenie się graniastosłupa widzianego z zaznaczonej perspektywy.

G1-120-01-03

Tytuł: Rozpoznawanie graniastosłupów prawidłowych.

Ćwiczenie: G1-120-01-04

Opis działania

W ćwiczeniu tym Użytkownik ma za zadanie wskazać, spośród czterech graniastosłupów, graniastosłup prawidłowy.

Na początku należy wybrać liczbę pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Ekran dzieli się na dwie części. Po lewej stronie znajdują się przyciski kontrolne, a po prawej cztery rysunki graniastosłupów. Użytkownik udziela odpowiedzi poprzez kliknięcie na wybrany rysunek. Prawidłowo wybrany graniastosłup podświetli się na zielono, a błędnie wybrany na czerwono. Za poprawną odpowiedź można zdobyć 1 punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-120-01-04_1.gif
G1-120-01-04_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G1-120-01-04_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-120-01-04_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-120-01-04_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-120-01-04_6.gif
Zmienia punkt obserwacji wszystkich wyświetlonych graniastosłupów.

G1-120-01-04_7.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-120-01-04