Kąty i ich rodzaje

Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.

Tytuł: Rodzaje kątów. Definiowanie rodzaju określonych kątów.

Ćwiczenie: G1-090-05-01

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu Gra. Polega na określaniu rodzajów kątów.

Na początku Użytkownik jest poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony o wybranie liczby pytań 1 - 10, domyślnie ustawionej na 10. Następnie może rozpocząć ćwiczenie.

Zadaniem Użytkownika jest określenie typu kąta α przedstawionego na rysunku bądź na podstawie podanej miary. Do wyboru są: - kąt ostry, - kąt prosty, - kąt rozwarty, - kąt wklęsły.

Aby przejść do następnego zadania, najpierw Użytkownik musi wybrać odpowiedź, która podświetla się na czerwono/zielono.

W każdym momencie można zresetować ćwiczenie nie poznając jego wyników.

Punktacja

Za prawidłowo określony typ kąta uczeń może dostać 1 punkt. Nie można zdobyć punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-090-05-01_1.gif
G1-090-05-01_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G1-090-05-01_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-090-05-01_4.gif
Kończy ćwiczenie.

G1-090-05-01_5.gif
Przechodzi do następnego ćwiczenia (najpierw należy sprawdzić poprawność poprzedniego).

G1-090-05-01_6.gif
Informuje Użytkownika o ilości zdobytych punktów w danym ćwiczeniu.

G1-090-05-01

Zestawy ćwiczeń mogą nabyć osoby
zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i
hasła możesz teraz założyć konto w portalu.

Uzyskanie dostępu do zestawu ćwiczeń
może potrwać od kilku minut do kilkunastu godzin
w zależności od wybranego sposobu płatności.


Cena brutto: 13,00 PLN
Dodaj do koszyka