Wprowadzenie do geometrii

Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.

Tytuł: Odcinki w zbiorach punktów.

Ćwiczenie: G1-090-01-02

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu gra. Polega na określaniu liczby odcinków łączących dwa zbiory punktów.

Na początku Użytkownik jest poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony jest o wybranie liczby zadanych mu pytań 1 - 10, domyślnie ustawioną na 10. Następnie może rozpocząć ćwiczenie.

Ćwiczenie podzielone jest na dwa typy pytań, w jednym Użytkownik musi wskazać, ile odcinków można utworzyć między danymi punktami, których jeden koniec będzie znajdował się na jednej prostej a drugi na innej. Drugi typ pytań, to pytania dotyczące cięciw koła dla danego zbioru odcinków leżących na okręgu. Zadaniem Użytkownika jest określenie liczby odcinków. Po kliknięciu na ciemniejsze pole w dolnej części ćwiczenia pojawia się okno dialogowe do wpisania liczby. Aby przejść do kolejnego zadania należy sprawdzić poprawność wyniku, która podświetla się na czerwono/zielono.

W każdym momencie można zresetować ćwiczenie nie poznając jego wyników.

Punktacja

Za prawidłowo określoną liczbę odcinków uczeń może dostać 1 punkt. Nie można zdobyć punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-090-01-02_1.gif
G1-090-01-02_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście, domyślnie ustawioną na 10.

G1-090-01-02_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-090-01-02_4.gif
Kończy ćwiczenie.

G1-090-01-02_5.gif
Przechodzi do następnego ćwiczenia (najpierw należy sprawdzić poprawność poprzedniego).

G1-090-01-02_6.gif
Sprawdza poprawność ćwiczenia i zaznacza odpowiedzi na zielono/czerwono.

G1-090-01-02_7.gif
Informuje Użytkownika o liczbie zdobytych punktów w danym ćwiczeniu.

G1-090-01-02

Zestawy ćwiczeń mogą nabyć osoby
zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i
hasła możesz teraz założyć konto w portalu.

Uzyskanie dostępu do zestawu ćwiczeń
może potrwać od kilku minut do kilkunastu godzin
w zależności od wybranego sposobu płatności.


Cena brutto: 16,00 PLN
Dodaj do koszyka