Cały dział "Bryły" G1

Bryły

Tytuł działu: Bryły, zakres GI.

Symbol: G1-120

Pełny zestaw ćwiczeń dla działu

Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Dokonując zakupu tej pozycji Użytkownik otrzymuje prawo korzystania z ćwiczeń zgrupowanych w ramach tematów lekcji tego działu, bez konieczności niezależnego zakupu każdego tematu lekcji z osobna.

Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

Zestaw daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych w katalogu tematów lekcji. W ramach zestawu oferowane są wszystkie typy ćwiczeń.

Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.